Τμήμα διοικητικής υποστήριξης

Οι κύριες αρμοδιότητες του τμήματος είναι η γραμματειακή, η τεχνική , η μηχανογραφική υποστήριξη της ΒΚΠ και η διαχείριση-υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-LINK) . 

Υπεύθυνος: 

Επικοινωνία Οργανισμού: 

Γραφείο: