Γραφείο συστημάτων και υποστήριξης υπηρεσιών ΒΚΠ

Κύριο αντικείμενο του γραφείου είναι η διαχείριση των συστημάτων της Βιβλιοθήκης και παρέχει στους βιβλιοθηκονόμους υποστήριξη στη χρήση τους. Υποστηρίζει τον κεντρικό δικτυακό τόπο της ΒΚΠ και τους λοιπούς δικτυακούς τόπους των υπηρεσιών της (π.χ. Ψηφιοθήκη, ΙΚΕΕ, Προθήκη, Συνεδριοθήκη, κ.ά.).

Επικοινωνία: 

Προσωπικό: