Γραφείο προσκτήσεων

Κύριο αντικείμενο του γραφείου είναι η διοικητική και οικονομική διαχείριση των προσκτήσεων (έντυπων και ηλεκτρονικών) της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ. Στα καθήκοντα του γραφείου περιλαμβάνεται η ενημέρωση του Καταλόγου της ΒΚΠ όσον αφορά τα διαθέσιμα τεύχη των έντυπων περιοδικών και οι παραγγελίες υλικού μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας 'Εύδοξος'.

Επικοινωνία: