Γραφείο βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας

Κύριο αντικείμενο του γραφείου είναι η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού της ΒΚΠ και η διαχείριση των αρχείων καθιερωμένων όρων (authorities).

Επικοινωνία: 

Προσωπικό: