Γραφείο ειδικών συλλογών και ψηφιοποίησης

Κύριο αντικείμενο του γραφείου είναι η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία και η ψηφιοποίηση των ειδικών συλλογών της Βιβλιοθήκης, όπως και η διοργάνωση εκθέσεων.

Επικοινωνία: 

Υπηρεσίες: 

Προσωπικό: