Γραφείο υποστήριξης HEAL-Link

Η ΒΚΠ συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) / HEllenic Academic Libraries Link (HEAL-Link) φιλοξενώντας το γραφείο των ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link.

Το γραφείο αυτό διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές συνδρομές και τις αντίστοιχες υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί και υποστηρίζονται από το προσωπικό της υπηρεσίας των ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ, για λογαριασμό όλων των ιδρυμάτων-μελών του ΣΕΑΒΣυγκεκριμένα:

 • διαπραγμάτευση για συνδρομές με εκδότες
 • σύναψη και έλεγχος συμβάσεων
 • διαχείριση συνδρομών στο διαχειριστικό περιβάλλον του κάθε εκδότη/διαθέτη
 • θεματική ευρετηρίαση περιοδικών
 • διαχείριση ελφαβητικού και θεματικού καταλόγου ηλεκτρονικών περιοδικών με προσθήκη ή διαγραφή τίτλων, αλλαγές στα έτη διαθεσιμότητας και προσθήκη σημειώσεων των τίτλων στις περιπτώσεις αλλαγής ονομασίας ή συγχωνεύσεων και εξακρίβωση της εγκυρότητας των συνδέσμων (links) 
 • καθημερινή υποστήριξη και επίλυση τεχνικών ή λειτουργικών προβλημάτων των μελών του ΣΕΑΒ σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές. 
 • ομοσπονδία HEAL-Link, Υποδομή πιστοποίησης & Εξουσιοδότησης: διαχείριση/υποστήριξη της υπηρεσίας πρόσβασης μέσω AAI (Authentication and Authorization Infrastructure) στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές του Συνδέσμου
 • διαχείριση δικτυακού τόπου HEAL-Link και του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών συνδρομών (ERMS)
 • υπηρεσία παροχής αντιγράφων επιστημονικών άρθρων του ΣΕΑΒ
 • διαχείριση/υποστήριξη/συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ (HEAL-Link)
 • ενημέρωση των ιστοσελίδων για τους Υπευθύνους Βιβλιοθηκών των μελών του Συνδέσμου σχετικά με τους όρους των συμβάσεων 

Επικοινωνία: 

Προσωπικό: