Γραφείο υποστήριξης ερευνητικής παραγωγής ΑΠΘ

Κύριο αντικείμενο του γραφείου είναι η συλλογή και η ανάδειξη της ερευνητικής παραγωγής του ΑΠΘ. Στα καθήκοντα του γραφείου περιλαμβάνονται η διαχείριση των παρακάτω υπηρεσιών: Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών - ΙΚΕΕ (μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, δημοσιευμένα άρθρα), Προθήκη και Συνεδριοθήκη.

Υπηρεσίες: 

Προσωπικό: