Πρόσβαση στις πηγές

Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση της ΙΡ διευθύνσης του Η/Υ σας απευθείας από τους εκδότες.
Χάρη στις 'Υπηρεσίες πρόσβασης' του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα για πρόσβαση στις πηγές και στα εργαλεία της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ από Η/Υ τόσο εντός, όσο και εκτός του πανεπιστημιακού χώρου.

Ακολουθείστε τις οδηγίες ανάλογα με το αν ο Η/Υ σας βρίσκεται εντός ή εκτός του πανεπιστημιακού χώρου. 

Η/Υ Πανεπιστημιούπολης

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του ΑΠΘ μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου επιτυγχάνεται με αναγνώριση της IP διεύθυνσης (IP recognition) του υπολογιστή σας και δε χρειάζεται κάποια επιπλέον ρύθμιση. Επίσης πρόσβαση έχουν και τα κτίρια των Τμημάτων και Σχολών του ΑΠΘ που βρίσκονται εκτός της Πανεπιστημιούπολης (περισσότερες πληροφορίες).
 

Ασύρματο δίκτυο

Στο χώρο του πανεπιστημίου παρέχονται τρία διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα:

Συμβουλευτείτε το Χάρτη Παρουσίας ΑΠΘ για την προβολή κτιρίων ΑΠΘ και σημείων παροχής Wi-Fi. 

Σύνδεση μέσω ADSL-VPN

Σε περίπτωση ADSL σύνδεσης με οποιαδήποτε φορέα (Forthnet, Conn-X, Wind κτλ) θα πρέπει να γίνει χρήση της υπηρεσίας VPN του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  1. Επισκεφθείτε τη σελίδα Πρόσβαση εικονικού δικτύου (VPN). Στο δεξί μέρος της σελίδας στην επιλογή Ρύθμιση Σύνδεσης, επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ σας. 
  2. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα VPN στον Η/Υ σας βάσει των οδηγιών του ΚΗΔ 
  3. Μετά την εγκατάσταση του VPN, ο Η/Υ σας αποκτά IP διεύθυνση που αναγνωρίζεται από τους εκδότες ως IP του ΑΠΘ. Έτσι η πρόσβαση στις συνδρομητικές μας πηγές είναι εφικτή.

Περισσότερα από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

Οι φοιτητές και τα μέλη της Ιατρικής Σχολής που έχουν λογαριασμό med.auth.gr μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την υπηρεσία VPN του Τμ. Ιατρικής.

Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote desktop)

Οδηγίες για Windows:

  1. Στον Η/Υ σας ακολουθήστε την διαδρομή Έναρξη (Start) > Όλα τα προγράμματα (All programs) > Βοηθήματα (Accessories) > Επικοινωνίες (Communications) Σύνδεση Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας (Remote Desktop Connection).
  2. Πληκτρολογήστε rds.it.auth.gr
  3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη - username (οτιδήποτε προηγείται από το @) και τον κωδικό πρόσβασης - password του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πανεπιστημιακός - ιδρυματικός λογαριασμός xxx @ xxx.auth.gr)
  4. Όνομα χρήστη: pclabs\username

Η υπηρεσία περιγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 'Σύνδεση στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας'  του ΚΗΔ.

Οδηγίες για MacOS

Απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΣΕΑΒ/HEAL-Link 

Χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού για πλήρη πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους διαθετών του HEAL-Link. Πραγματοποιήθηκε μετά από την επιτυχή συνεργασία του προσωπικού του HEAL-Link με το προσωπικό του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ. και το τεχνικό προσωπικό του κάθε διαθέτη.  

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Συχνών Ερωτήσεων (δείτε το ερώτημα: Με ποιόν τρόπο θα αποκτήσω πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μέσω ΑΑΙ στις σελίδες των εκδοτικών οίκων;)

Λογότυπο Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Επικοινωνία : 

Ομάδα δικτυακού τόπου

Τηλέφωνο: 

2310 991603, 995480

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, παλιό κτίριο, γραφείο 4