Έντυπες Συλλογές


Ανάτυπα

Η συλλογή αποτελείται από 40.000 περίπου ανάτυπα και φυλλάδια που έχει συγκεντρώσει η Κεντρική Βιβλιοθήκη. Έχουν ήδη επεξεργαστεί περισσότερα από 8000. Η υπόλοιπη συλλογή βρίσκεται στο στάδιο της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας.


Αρχείο Εμμ. Κριαρά

Το Αρχείο Εμμ. Κριαρά κληροδοτήθηκε από τον ίδιο με τη διαθήκη του στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Αποτελείται από εννέα ντοσιέ και δύο βιβλία (τα οποία περιέχουν κρίσεις για το Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας), τα οποία ψηφιοποιήθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε έντεκα ηλεκτρονικούς φακέλους:


Αρχείο Κέντρου Μελέτης & Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Αρχείο του Κέντρου Μελέτης & Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μεταφέρθηκε μετά από ενέργειες της Έδρας Ποντιακών Σπουδών στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ στις 4 Φεβρουαρίου 2019.


Αρχείο Μικροταινιών και Φωτογραφιών

Ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή,  στον Τομέα Μεσαιωνικών & Νέων Ελληνικών Σπουδών και περιλαμβάνει περίπου 150 μικροταινίες και φωτογραφίες χειρογράφων και εντύπων κειμένων των αρχών της νεοελληνικής λογοτεχνίας καθώς και έναν αριθμό από μικροταινίες μεσαιωνικών κυρίως χειρογράφων.Γκρίζα βιβλιογραφία ΑΠΘ - IKEE

H συλλογή της γκρίζας βιβλιογραφίας περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες και πτυχιακές εργασίες αναζητήσιμες μέσω του καταλόγου.
Από το 2002 οι διδακτορικές διατριβές και από το 2004 οι μεταπτυχιακές εργασίες διατίθενται ελεύθερα μέσω του Ιδρυματικού Καταθετηρίου ΙΚΕΕ

Δελτία - Επετηρίδες

Η συλλογή αποτελείται από 6000 περ. τόμους δελτίων και επετηρίδων του Α.Π.Θ. καθώς και άλλων Ιδρυμάτων. Δε δανείζεται και είναι τοποθετημένη με αλφαβητική σειρά στο Α' υπόγειο του παλαιού κτιρίου.
Μέρος της συλλογής (επετηρίδες) έχει ψηφιοποιηθεί.Εφημερίδες και ΦΕΚ

Η συλλογή αποτελείται από 8.000 τόμους, δεν δανείζεται και είναι τοποθετημένη στο επιστημονικό αναγνωστήριο και στο Β' υπόγειο του παλιού κτιρίου.

Για την πλειοψηφία των τίτλων εφημερίδων δεν περιλαμβάνονται όλα τα τεύχη τους στη συλλογή της Βιβλιοθήκης.


Σελίδες