10. Αίτηση ψηφιοποίησης

Για υλικό εκτός πνευματικών δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα.

Έως 23 χαρακτήρες
Σε περίπτωση που δεν συμπληρώθηκε ολόκληρο το επώνυμό σας στο προηγούμενο πεδίο παρακαλούμε να το συμπληρώσετε εδώ.

Προδιαγραφές ψηφιοποίησης

Επικοινωνία: 

Γραφείο ειδικών συλλογών και ψηφιοποίησης

Τηλέφωνο: 

2310 994211, 1604, 1331, 4218

Email: