Αίτηση ψηφιοποίησης

Για υλικό εκτός πνευματικών δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα.

Προδιαγραφές ψηφιοποίησης

Επικοινωνία: 

Γραφείο ειδικών συλλογών και ψηφιοποίησης

Τηλέφωνο: 

2310 994211, 1604, 1331, 4218

Email: