Ανάτυπα

Η συλλογή αποτελείται από 40.000 περίπου ανάτυπα και φυλλάδια που έχει συγκεντρώσει η Κεντρική Βιβλιοθήκη. Έχουν ήδη επεξεργαστεί περισσότερα από 8000. Η υπόλοιπη συλλογή βρίσκεται στο στάδιο της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας.

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Κλειστή συλλογή - Μη δανειζόμενη συλλογή