Αναγνωστήρια, Νησίδες Η/Υ

Χώροι μελέτης

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ διαθέτει πολλούς χώρους μελέτης διάσπαρτους μέσα στην Πανεπιστημιούπολη.

 • Φοιτητικό αναγνωστήριο 1000 περίπου θέσεων (1ος όροφος παλιού κτιρίου). Ώρες λειτουργίας στη σελίδα 'Κεντρική Βιβλιοθήκη'
 • Επιστημονικό αναγνωστήριο 180 θέσεων (νέο κτίριο - υπόγειο). Ώρες λειτουργίας στη σελίδα 'Κεντρική Βιβλιοθήκη'
 • Αναζητήστε περισσότερους χώρους μελέτης επιλέγοντας την Περιφερειακή Βιβλιοθήκη που σας ενδιαφέρει. 

Νησίδες Η/Υ

 • Αναγνωστήρια Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  Στα αναγνωστήρια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης υπάρχουν νησίδες Η/Υ για βιβλιογραφική αναζήτηση (αναζήτηση στο Κατάλογο Βιβλιοθήκης - OPAC, στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης και στο διαδίκτυο).
  Επιστημονικό Αναγνωστήριο: 10 Η/Υ.
 •   Φοιτητικό Αναγνωστήριο: 24 Η/Υ της αίθουσας σεμιναρίων, όταν αυτή δε χρησιμοποιείται για σεμινάρια της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ. 
 •  
 • Κεντρική Νησίδα Η/Υ ΑΠΘ
  Βρίσκεται στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, δημιουργήθηκε από το πρώην ΚΥΤΠ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (Ιδρυματικό έργο Προμήθειας Εξοπλισμού των Εργαστηρίων Πληροφορικής του ΑΠΘ). Σήμερα το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ διαχειρίζεται την Κεντρική Νησίδα. Περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των Η/Υ και την πληρότητα στη σελίδα 'Νησίδες υπολογιστών'.
   
 • Νησίδες υπολογιστών σε Περιφερειακές Βιβλιοθήκες
  Αναζητήστε αν υπάρχει νησίδα Η/Υ στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη που σας ενδιαφέρει.
 •  
 • Πρόγραμμα Μαθημάτων και αιθουσών
 • Βρείτε την αίθουσα των μαθημάτων του κάθε τμήματος 
 •  
 • Εντοπίστε τα κτίρια, τις βιβλιοθήκες, τις νησίδες Η/Υ και την ασύρματη κάλυψη Wifi στο χάρτη του ΑΠΘ

Επικοινωνία: 

Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού

Τηλέφωνο: 

2310 995390

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο