Ανοικτές άδειες (Creative Commons - Public Domain)

Οι άδειες Creative Commons αποτελούν χρήσιμο εργαλείο:

 • για τους δημιουργούς που επιθυμούν αφενός να δημοσιοποιήσουν το έργο τους και αφετέρου να ορίσουν με ευκολία τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο τους. 
  Μηχανισμός επιλογής κατάλληλης άδειας Creative Commons για το έργο σας.
   
 • για τους χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιούν υλικό χωρίς να αμφιβάλουν για τα δικαιώματα που έχουν στη χρήση του.

Οι διαθέσιμες Creative Commons άδειες είναι :

Τίτλος άδειαςΕπεξήγηση*
Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά (CC BY)
Αναφορά
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, ακόμη και εμπορικά, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία. Αυτή είναι η πιο χαλαρή από όλες τις άδειες που προσφέρονται. Συστήνεται για τη μέγιστη διάδοση και χρήση του αδειοδοτούμενου υλικού.
Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά - Παρόμοια Διανομή (CC BY-SA)
Αναφορά-Παρόμοια διανομή
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο έργο σας, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, αρκεί να σας αποδίδουν την αναγνώριση/ credit, και να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες υπό τους ίδιους όρους. Όλα τα νέα έργα που βασίζονται στο δικό σας, θα φέρουν την ίδια άδεια, οπότε και τα οποιαδήποτε παράγωγα θα επιτρέπουν και την εμπορική χρήση. 
Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά - Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-ND)
Αναφορά-Όχι Παράγωγα Έργα
Αυτή η άδεια επιτρέπει την αναδιανομή, εμπορική και μη-εμπορική, αρκεί να μεταδίδεται στον επόμενο απαράλλακτα και καθ' ολοκληρίαν, με την απόδοση αναγνώρισης/ credit σε εσάς.
Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση (CC BY-NC)
Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, κατά μη-εμπορικό τρόπο, και παρόλο που τα νέα τους έργα θα πρέπει επίσης να σας αποδίδουν αναγνώριση και να είναι μη-εμπορικά, δεν οφείλουν να υπαγάγουν τα παράγωγα έργα τους στους ίδιους όρους.
Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση -Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-SA)
Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, κατά μη-εμπορικό τρόπο, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία και να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες υπό τους ίδιους όρους.
Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση -Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND)
Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
Αυτή η άδεια είναι η πιο περιοριστική από τις έξι κύριες άδειες, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν τα έργα σας και να τα μοιράζονται με άλλους, αρκεί να σας αποδίδουν αναγνώριση/ credit, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

* Τα επεξηγηματικά κείμενα των αδειών προέρχονται από τη σελίδα: 'Σχετικά με τις άδειες Creative Commons'.

Ο όρος Public Domain στα Ελληνικά συναντάται είτε ως 'Δημόσιος Τομέας', είτε ως 'Κοινό Κτήμα'. Όσα έργα έχουν περιέλθει στο Δημόσιο Τομέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα χωρίς κανένα νομικό περιορισμό. 

Σύμφωνα με το HEAL-Legal, "ως δημόσιος τομέας ορίζεται ο χώρος εκείνος ο οποίος βρίσκεται εκτός πνευματικής ιδιοκτησίας είτε πρωτογενώς, π.χ. Επειδή αφορά σε έργα που ήταν εξαρχής εκτός προστασίας (π.χ. εκφράσεις της πολιτειακής αρμοδιότητας), είτε αφορά σε έργα που εξέπεσαν της προστασίας επειδή πέρασε ο χρόνος προστασίας (π.χ. έργα λόγου μετά τα 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού)". 

Η Ελληνική Βικιπαίδεια στο σχετικό λήμμα προσφέρει χρήσιμα παραδείγματα έργων και γνώσεων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα και δεν απαιτείται η βιβλιογραφική αναφορά κατά τη χρήση τους:

 1. Η κοινή γνώση, όπως η χρήση ενός μαθηματικού τύπου, η γνώση του γεγονότοτος της ρίψης βόμβας στη Χιροσίμα
 2. Έργα που δεν καλύπτονται από δικαιώματα δημιουργού, π.χ. ένας νόμος, η ομιλία ενός βουλευτή
 3. Έργα για τα οποία έχει παρέλθει η περίοδος προστασίας (70 χρόνια από το θάνατο του/της δημιυργού), π.χ. έργα του Beethoven, ο Μικρός Πρίγκηπας του Antoine de Saint-Exupery (στο Δημόσιο Τομέα από 01/01/2015)
 4. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα οποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας (20 χρόνια για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας), π.χ. γενόσημα φάρμακα.
 5. Δημιουργοί που εξαρχής παραιτούνται των δικαιωμάτων υπέρ του κοινού καλού αδειοδοτώντας το έργο τους με άδεια Creative Commons Zero.

 

 

Στο πλαίσιο υποστήριξης μίας άποψης απαιτείται κάποιες φορές η χρήση οπτικουακουστικού υλικού. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ό,τι βρίσκετε στο διαδίκτυο, παρά μόνο ό,τι έχει αδειοδοτηθεί για χρήση από τρίτους (βλ. σχετικά Creative Commons άδειες και Public Domain).

Αναζήτηση εικόνων

Αναζήτηση ήχου

Αναζήτηση βίντεο

 • Internet Archive - Audio archive
 • Pixabay. Η μεγάλη πλειοψηφία των βίντεο που είναι στο Pixabay ανήκουν στο δημόσιο τομέα (Public Domain). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα και δε χρειάζεται να γίνει βιβλιογραφική αναφορά όπως απαιτείται στις εικόνες με άδεια Creative Commons. 
 • YouTube. Κάντε μία αναζήτηση. Στα αποτελέσματα επιλέξτε Φίλτρα/Filtres. Έπειτα στη στήλη Λειτουργίες/Features επιλέξτε Creative Commons. 
 • Vimeo - Creative Commons
 • Wikimedia Commons: Videos

Επικοινωνία : 

Ομάδα δικτυακού τόπου

Τηλέφωνο: 

2310 991603

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, παλιό κτίριο, γραφείο 4

Σχετικοί οδηγοί: