Βοήθεια στην έρευνα


Η υπηρεσία ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin δε διατίθεται για χρήση από φοιτητές.
Οι φοιτητές μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν το Plagiarisma.net, έναν online μηχανισμό ανίχνευσης λογοκλοπής που αντιπαραβάλλει το κείμενο που αναρτάται σε αυτό με κείμενα από το Διαδίκτυο, το Google Scholar και το Google Books.

Σελίδες