Νομική


Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών - ΙΚΕΕ φιλοξενεί δύο συλλογές: τις 'Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ' και τη 'Γκρίζα βιβλιογραφία ΑΠΘ'.

Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ
Στη συλλογή αυτή αναρτώνται υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης το έργο των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών ΑΠΘ, όπως άρθρα σε περιοδικά και σε συνέδρια, βιβλία, καλλιτεχνικό και πολυμεσικό έργο, μελέτες, κ.ά. Περισσότερα.

Γκρίζα Βιβλιογραφία
Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές διατριβές και πτυχιακές εργασίες. Περισσότερα.
Η τράπεζα νομικών πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Ισοκράτης περιλαμβάνει:

 • Εθνική Νομολογία
 • Εθνική Νομοθεσία
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Κοινοτική Νομολογία
 • Κοινοτική Νομοθεσία
 • Εναρμόνιση δικαίων
 • Δημοσίευση αποφάσεων δικαστηρίων Αθηνών
 • Δημοσίευση αποφάσεων εφετείων χώρας
 • Πρότυπα αγωγών
 • Υπολογισμός τόκων υπερημερίας
 • Υπολογισμός αμοιβών έμμισθων δικηγόρων
 • Νομική βιβλιοθήκη ΔΣΑ
 • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Η πρόσβαση στην τράπεζα νομικών πληροφοριών Ισοκράτης αποτελεί ευγενική χορηγία του ΔΣΑ προς τη Νομική Σχολή ΑΠΘ. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο στη Βιβλιοθήκη της Νομικής. 


Αποτελεί το πιο έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση τίτλων περιοδικών. Αναθεωρείται σε ετήσια έκδοση από την Clarivate Analytics (παλαιότερα Thomson Reuters). Είναι ενσωματωμένο στη Web of Science και επροσβάσιμο μέσω του Web Science-Core.

Παρέχει πληροφορίες για ακαδημαϊκά περιοδικά στις φυσικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένου και του συντελεστής απήχησης- Impact Factor.
Το JRC ως μια ξεχωριστή υπηρεσία βασίζεται σε αναφορές που συλλέχτηκαν από τα Science Citation Index Expanded και Social Science Citation Index
Οι πληροφορίες που παρέχει για κάθε περιοδικό είναι οι βασικές βιβλιογραφικές πληροφορίες όπως εκδότης, συντομογραφία τίτλου, γλώσσα και issn, καθώς και την αντίστοιχη θεματική κατηγορία που ανήκει το περιοδικό.

Βοήθεια


Σχετικά με το Impact Factor (συντελεστής απήχησης)
Είναι δείκτης που αξιολογεί ένα επιστημονικό περιοδικό στο σύνολό του, με βάση τον αριθμό των αναφορών που έχουν λάβει τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό, σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα 2 ετών. 
Περισσότερα στον οδηγό Δείκτες αξιολόγησης περιοδικών και ευρενητικής δραστηριότητας 

 


H KCI-Korean Journal Database (1980-present) παρέχει πρόσβαση σε άρθρα από περιοδικά όλων των επιστημών που ευρετηριάζει το KCI. Το KCI το διαχειρίζεται το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Κορέας και περιλαμβάνει βιβλιογραφική πληροφορία για την επιστημονική αρθρογραφία που δημοσιεύεται στη νότια Κορέα από το 1980 έως σήμερα. 

Σελίδες