Νομική

H ProQuest Central ενσωματώνει περίπου 30 βιβλιογραφικές βάσεις, καλύπτει περισσότερα από 160 θεματικά πεδία και ευρετηριάζει περισσότερα από 12.000 περιοδικά (~9.000 τίτλοι πλήρους κειμένου).


Η ProQuest Dissertations & Theses Global αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες συλλογές μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών παγκοσμίως με εργασίες που χρονολογούνται από το 1743 έως σήμερα. Πλήρες κείμενο διατίθεται για τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί από το 1997 και εξής.


Μέσα στη γνωστή συνδρομητική βάση αναζήτησης διδακτορικών διατριβών Proquest Dissertations & Theses υπάρχουν πολλές που είναι διαθέσιμες υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Από τον παρόντα μηχανισμό αναζήτησης είναι δυνατός ο εντοπισμός τους. 


Συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων από την πλατφόρμα Ebrary προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας ProQuest Ebook Central®.

Πρόκειται για 48 ηλεκτρονικά βιβλία που αποτελούν συνδρομή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Επιπλέον 61 ηλεκτρονικά βιβλία αγοράστηκαν από τη Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά.

Δημιουργήστε έναν ελεύθερο κωδικό μέσα στο EbookCentral και κατεβάστε τα βιβλία ή τα κεφάλαια που σας ενδιαφέρουν. 


Η “Προθήκη” στοχεύει στην παροχή ενός on line περιβάλλοντος και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη φιλοξενία και ελεύθερη διάθεση των περιοδικών που εκδίδονται κάτω από τη θεσμική «ομπρέλα» του πανεπιστημίου ή/και με την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του.

Φιλοξενεί περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες


Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ψηφιοποιεί το σπάνιο και πολύτιμο υλικό της και το διαθέτει ελεύθερα μέσω της Ψηφιοθήκης. Το υλικό είναι ελεύθερης πρόσβασης και πλήρως αναζητήσιμο μέσω μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου.


Ο δικτυακός τόπος του Γραφείου Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει νομικά κείμενα και γενικές εκδόσεις, όπως αναφορές, ετήσιες αναφορές, περιοδικά, αφίσες, κ.λπ. 

Μεγάλο μέρος των κειμένων είναι διαθέσιμο και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σελίδες