Γκρίζα βιβλιογραφία ΑΠΘ - IKEE

H συλλογή της γκρίζας βιβλιογραφίας περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες και πτυχιακές εργασίες αναζητήσιμες μέσω του καταλόγου.
Από το 2002 οι διδακτορικές διατριβές και από το 2004 οι μεταπτυχιακές εργασίες διατίθενται ελεύθερα μέσω του Ιδρυματικού Καταθετηρίου ΙΚΕΕ

Η συλλογή των διδακτορικών διατριβών που έχει συγκεντρώσει η Κεντρική Βιβλιοθήκη αριθμεί περισσότερους από 10.000 τόμους. Από το 2003 και εξής είναι υποχρεωτική η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο ΑΠΘ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Οι διδακτορικές διατριβές διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών.

Η συλλογή των μεταπτυχιακών διατριβών στο ΙΚΕΕ αριθμεί περισσότερους από 7.000 εργασίες. Από το 2006 και εξής είναι υποχρεωτική η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο ΑΠΘ σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθενται ελεύθερα από το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών.

Η συλλογή των πτυχιακών εργασιών στο ΙΚΕΕ αριθμεί περισσότερους από 1600 τόμους. 

 

Λογότυπο ΙΚΕΕ. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Οι διδακτορικές διατριβές σε έντυπη μορφή δε δανείζονται. Είναι δυνατή η μελέτη και η φωτοτύπηση μέρους τους στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Σχετικός οδηγός: