Εκπαίδευση χρηστών

Η Υπηρεσία «Εκπαίδευση Χρηστών» προσφέρει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ σειρά σεμιναρίων με την εξής θεματολογία:

 • Ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ (ΒΚΠ):
  Βασικός στόχος η εξοικείωση των χρηστών με τις υπηρεσίες και τις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΚΠ καθώς και η ενημέρωση πάνω σε θέματα πληροφοριακής παιδείας και επιστημονικής επικοινωνίας. Το σεμινάριο είναι  προσαρμοσμένο ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο, το επίπεδο φοίτησης  και τις πληροφοριακές ανάγκες των συμμετεχόντων. Η βασική διάρθρωση του σεμιναρίου περιλαμβάνει: κατανόηση και αποτελεσματική χρήση του Καταλόγου και των  Ηλεκτρονικών Πηγών της Βιβλιοθήκης, στρατηγικές και τεχνικές αναζήτησης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ηθική χρήση της πληροφορίας.
 • Mendeley - Δημιουργία προσωπικής ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας:
  Στόχος η εκμάθηση του ειδικού προγράμματος διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Mendeley.  Με τη χρήση του είναι δυνατή η δημιουργία εξατομικευμένης βάσης  βιβλιογραφίας και  η εισαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών και βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο των εργασιών σε  πολυάριθμα στυλ αναφοράς (π.χ. Harvard Citation Style, APA, MLA,  κ.ά.).
 • Λογοκλοπή και πνευματικά δικαιώματα:
  Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό την ενημέρωση των χρηστών πάνω σε θέματα που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, την ηθική χρήση της πληροφορίας  και τη  λογοκλοπή. Γίνεται αναφορά στον Ν. 2121/93 περί πνευματικών δικαιωμάτων, στην εφαρμογή προτύπων βιβλιογραφίας (Citation Styles), σε περιπτώσεις καλών πρακτικών με σχετικά παραδείγματα, στην χρήση ανοικτών αδειών Creative Commons και την αναζήτηση υλικού που διατίθεται με ανοικτές άδειες.
 • Γνωρίζω τη Βιβλιοθήκη
  Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του ΑΠΘ.  Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη Βιβλιοθήκη, τις διαθέσιμες υπηρεσίες της και τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Με το πέρας του σεμιναρίου οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εντοπίζουν υλικό έντυπο στα ράφια (μπορεί να συνδυαστεί με επιτόπια άσκηση) και ηλεκτρονικό μέσα από τις συλλογές της καθώς και να χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές αναζήτησης ώστε να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες σε βιβλιογραφία.

Τα σεμινάρια που γίνονται μετά από αίτημα των διδασκόντων είναι κλειστά, αφορούν δηλαδή μόνο τα συγκεκριμένα τμήματα για τα οποία επιθυμεί ο διδάσκων να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση. Το περιεχόμενό τους είναι δυνατόν  να προσαρμοστεί ανάλογα με τις  απαιτήσεις των διδασκόντων στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Μπορεί να εμπλουτιστεί ή να επικεντρωθεί σε μια ενότητα  (π.χ. εκμάθηση σύνταξης βιβλιογραφίας, παρουσίαση δομής επιστημονικής εργασίας), ακόμα και να πραγματοποιηθεί άσκηση με τη χρήση των εργαλείων που διαθέτει το ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης του ιδρύματος elearning.auth.gr

Εκτός από τα κλειστά σεμινάρια προσφέρονται και εκπαιδεύσεις οι οποίες απευθύνονται σε ομάδες φοιτητών και μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από φοιτητή/ομάδα φοιτητών αυτοβούλως ανάλογα με τις τρέχουσες  εκπαιδευτικές ανάγκες του/τους, είτε μετά από ανακοίνωση από την υπηρεσία μας για ανοιχτό προγραμματισμένο σεμινάριο.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Αν είστε καθηγητής, αιτηθείτε ένα κλειστό σεμινάριο επιλέγοντας Αίτηση για οργάνωση σεμιναρίων στο μάθημά σας.
Αν είστε ομάδα φοιτητών, αιτηθείτε κλειστό σεμινάριο επιλέγοντας Αίτηση για οργάνωση σεμιναρίου σε ομάδα φοιτητών.
Αν επιθυμείτε ατομική συνάντηση, καλέστε μας στα τηλέφωνα της υπηρεσίας ή στείλτε μας email.

Χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων
Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΚΗΔ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης) αλλά και σε άλλες διαθέσιμες νησίδες Σχολών ή Τμημάτων, κατόπιν συνεννόησης με το διδακτικό προσωπικό.

Υποστηρικτικό Υλικό Εκπαίδευσης
Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό μάθημα στο elearning.auth.gr με σκοπό να διευκολύνει τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ να εντοπίζουν περιεχόμενο σχετικό με τα θέματα που καλύπτει η εκπαίδευση της βιβλιοθήκης αλλά και επιπλέον υλικό και ασκήσεις που μπορεί να τους φανούν χρήσιμα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για να δείτε το μάθημα επιλέξτε αυτόν τον σύνδεσμο. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

 Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών, λόγω της αναστολής των δια ζώσης σεμιναρίων στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού, παρέχει την δυνατότητα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση των χρηστών της, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο με τη χρήση εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης  που προσφέρει η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΚΗΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνία: 

Υπηρεσία εκπαίδευσης χρηστών

Λογότυπο υπηρεσίας 'Εκπαίδευση χρηστών'

Τηλέφωνο: 

2310 994216

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο

Σχετικά έντυπα: