Εκτυπώσεις, Φωτοτυπίες, Ψηφιοποίηση σπάνιων βιβλίων

Οι χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα της αναπαραγωγής υλικού σεβόμενοι απόλυτα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. 

Εκτυπώσεις

Για τις εκτυπώσεις ισχύει 0,05 € ανά σελίδα (Α4).

Φωτοτυπίες

Τα φωτοτυπικά μηχανήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης διαθέτουν καρτοδέκτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν κάρτες φωτοτυπιών από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Το κόστος αγοράς των καρτών ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό φωτοτυπιών που περιλαμβάνει η κάρτα:

  • 1,50 € / 25 σελίδες
  • 2,00 € / 50 σελίδες
  • 3,50 € / 100 σελίδες
  • 5,00 € / 200 σελίδες

Σημειώνεται ότι ενδέχεται οι κάρτες φωτοτυπιών μίας βιβλιοθήκης να μην είναι συμβατές με το φωτοτυπικό μηχάνημα κάποιας άλλης.

Μεμονωμένες φωτοτυπίες κοστίζουν 0,05 € ανά σελίδα

Ψηφιοποίηση 

Παρέχεται η δυνατότητα ψηφιοποίησης μέρους τεκμηρίων που εντάσσονται στις σπάνιες και κλειστές συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η απαιτείται να υποβάλει αίτηση προς την Επιτροπή Εποπτείας. Η ψηφιοποίηση πραγματοποιείται μετά την έγκριση της Επιτροπής Εποπτείας της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης. 
Η υπηρεσία παρέχεται με χρέωση η οποία καθορίζεται από την παλαιότητα του τεκμηρίου (έτος έκδοσης):

  • προ του έτους 1699. Το κόστος ανά λήψη ανέρχεται σε 0,50 €
  • 1700 - 1899. Το κόστος ανά λήψη ανέρχεται σε 0,30 €
  • 1900 - 1930. Το κόστος ανά λήψη ανέρχεται σε 0,20 €

Η εγγραφή των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων σε DVD/CD-ROM κοστίζει 2,00 €.

Επικοινωνία: 

Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού

Τηλέφωνο: 

2310 995390

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο

Αιτήσεις: 

Σχετικοί οδηγοί: