Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την Βιβλιοθήκη ΑΠΘ μέσω του Ρωτήστε μας!
Οι βιβλιοθηκονόμοι μας θα σας απαντήσουν εντός τριών εργάσιμων ημερών.
Λογότυπο υπηρεσίας Ρωτήστε μας!

Τηλεφωνική επικοινωνία:
Διεύθυνση: 2310 995325
Γραμματεία: 2310 995354
Εξυπηρέτηση: 2310 995390, 2310 995388
Τηλεφωνικός κατάλογος προσωπικού
Τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών και περιφερειακών βιβλιοθηκών
Ωράριο λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Χάρτης παρουσίας Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124
Θεσσαλονίκη, Μακεδονία
Ελλάδα

Είσοδος Κεντρικής Βιβλιοθήκης. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.