Επικοινωνία υπηρεσιών και περιφερειακών βιβλιοθηκών


2310 999433
mnikol@dent.auth.gr

2310 991242, 995047
educationlib@educ.auth.gr

2310 997953, 997318
libphil@edlit.auth.gr

2310 997837, 997717
chemlib@chem.auth.gr

2310 997339
enixarli@psy.auth.gr

2310 995354
grammateia@lib.auth.gr

2310 994211, 1604, 1331, 4218
digitization@lib.auth.gr

Σελίδες