Επικοινωνία υπηρεσιών και περιφερειακών βιβλιοθηκών


2310 995348
serials@lib.auth.gr

2310 998210
support@heal-link.gr

2310 995390, 995388, 995354
grammateia@lib.auth.gr

2310 991603
libraryweb@lib.auth.gr

grammateia@lib.auth.gr

2310 994216
ltraining@lib.auth.gr

2310 995381, 997272
elearning@auth.gr

2310 995379
ikeesupport@lib.auth.gr

Σελίδες