Ηλεκτρονικά μαθήματα

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ΑΠΘ από το 2003 τη δυνατότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το 2014 αποφασίστηκε η μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό Moodle σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Το περιβάλλον για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων βρίσκεται στη διεύθυνση elearning.auth.gr.

Η υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι υπεύθυνη για την εξυπηρέτηση και την εκπαίδευση των χρηστών, τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των φοιτητών και των φοιτητριών, στη χρήση του elearning.auth.grΑποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής βοήθειας, κατάθεσης αιτημάτων και ερωτήσεων. Για το σκοπό αυτό :

  • απαντά καθημερινά σε ερωτήσεις και αιτήματα χρηστών/τριών τηλεφωνικά και μέσω e-mail,
  • δημιουργεί οδηγούς χρήσης,
  • διοργανώνει σεμινάρια χρήσης του elearning.auth.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για ...

Επικοινωνία: 

Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης

Λογότυπο Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Τηλέφωνο: 

2310 997272, 995381

Email: 

Σχετικοί οδηγοί: