Θεατρικά προγράμματα

Θεατρικά προγράμματα από παραστάσεις που παρουσιάστηκαν στο κοινό της Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1980-2006. 

Λογότυπο Ψηφιοθήκη. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Κλειστή συλλογή. Η πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα τεκμήρια (πλην των Θεατρικών Τετραδίων) είναι ελεύθερη μέσω της Ψηφιοθήκης.