Μακεδονία

Η συλλογή Μακεδονία δημιουργήθηκε από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της διοργάνωσης έκθεσης βιβλίου με θέμα τη Μακεδονία. Η έκθεση έγινε κατά τα έτη 1990-92 και τυπώθηκε ο κατάλογος των 1440 εκθεμάτων. Η Β' έκδοση του οδηγού εκθεμάτων της συλλογής Μακεδονίας περιελάμβανε 226 επιπλέον βιβλία.

Στην Ψηφιοθήκη υπάρχει ομώνυμη συλλογή η οποία περιλαμβάνει κυρίως αναφορές σε σχετικές εκδόσεις και άρθρα που δημοσιεύθηκαν από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΘ.

Λογότυπο Ψηφιοθήκη

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Μη δανειζόμενη συλλογή. Τα βιβλία της συλλογής που έχουν εκδοθεί πριν το 1930 βρίσκονται σε κλειστά βιβλιοστάσια. Τα υπόλοιπα βιβλία βρίσκονται σε ανοικτά βιβλιοστάσια.