Νέα χαρτογραφική έκθεση Στη ΒΚΠ

MIA NEA ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ (ΒΚΠ ΑΠΘ) εγκαινιάζεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 12:00. Έχει ως θέμα ένα ξεχασμένο σημαντικό χειρόγραφο σημείωμα του 1827 σε γαλλικό βιβλίο χαρτογραφικού περιεχομένου του τέλους του 18ου αιώνα, με ελληνικό ενδιαφέρον, το οποίο αξιολογείται και προβάλλεται για πρώτη φορά σε νέα ειδική έκθεση με χάρτες στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. Η νέα έκθεση αποτελεί ένα λειτουργικό «παράρτημα» της έκθεσης "200 Χρόνια Χάρτης του Lapie (1822). O Πρώτος Μεγάλος Χάρτης της Επαναστατικής Περιόδου 1821-1829" που συνεχίζεται στον ίδιο χώρο. Το σημείωμα σε γαλλική γλώσσα, αξιόλογου Έλληνα λογίου και φίλου του Καποδίστρια, αναφέρεται στη χρήση του συγκεκριμένου αυτού βιβλίου ―βρίσκεται στα ράφια της Τρικογλείου Βιβλιοθήκης στη ΒΚΠ ΑΠΘ― το οποίο, ως βιβλίο, αποτελεί πλέον μοναδικό ιστορικό τεκμήριο. Λόγω του χαρτογραφικού του περιεχομένου προστίθεται στα γεωγραφικά βοηθήματα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, από όπου αντλούσε τα επιχειρήματα με τα οποία αντιμετώπιζε και επηρέαζε ―όσο ήταν δυνατόν― τους συνοριακούς σχεδιασμούς των Μεγάλων Δυνάμεων. Η νέα αυτή τετράπτυχη έκθεση φωτίζει με πρωτότυπα κείμενα και χάρτες ένα άγνωστο μέχρι τώρα στοιχείο, χαρτογραφικού περιεχομένου, σχετικά με τη συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στο μέγα θέμα της δύσκολης διαπραγμάτευσής του με τις Μεγάλες Δυνάμεις για τον γεωχωρικό καθορισμό των πρώτων συνόρων της Ελλάδας και της έκτασης της Ελληνικής επικράτειας χρησιμοποιώντας τους χάρτες, τη δύναμη των οποίων γνώριζε καλά.
Η έκθεση οργανώθηκε από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας & Γεωγραφικής Ανάλυσης ΑΠΘ και τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ στο πλαίσιο της συνεργασίας τους. Επιμελητής της έκθεσης: Ευάγγελος Λιβιεράτος, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ.

Επικοινωνία: 

Φωτογραφία Αγγελικής Χατζηγεωργίου
Χατζηγεωργίου Αγγελική
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 

2310 995348

Email: