Οδηγίες για Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ΑΠΘ από το 2003 τη δυνατότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το 2014 αποφασίστηκε η μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό Moodle σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Το περιβάλλον για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων βρίσκεται στη διεύθυνση elearning.auth.gr

Η υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι υπεύθυνη για την εξυπηρέτηση και την εκπαίδευση των χρηστών, τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των φοιτητών και των φοιτητριών, στη χρήση του elearning.auth.gr

Αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής βοήθειας, κατάθεσης αιτημάτων και ερωτήσεων. Για το σκοπό αυτό :

  • απαντά καθημερινά σε ερωτήσεις και αιτήματα χρηστών/τριών τηλεφωνικά και μέσω e-mail,
  • δημιουργεί οδηγούς χρήσης,
  • διοργανώνει σεμινάρια χρήσης του elearning.auth.gr.

Λογότυπο elearning.auth.gr
Πρόσβαση στο elearning.auth.gr
με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού

 

 

Λογότυπο opencourses.auth.gr

Η υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων συμμετέχει στην ομάδα έργου των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων σε θέματα εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων και υποστήριξης συνεργατών του έργου.

Πρόσβαση στα Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα
(δεν απαιτείται η χρήση ιδρυματικού λογαριασμού)

 
 
 
 

Επικοινωνία : 

Υποστήριξη elearning.auth.gr

Λογότυπο ηλεκτρονικών μαθημάτων

Τηλέφωνο: 

2310 995381, 997272

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, παλιό κτίριο, Ισόγειο