Ηλεκτρονικές πηγές, Βιβλιογραφικές βάσεις, κ.ά.

Σύνθετη αναζήτησηΗ Europeana είναι μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, προερχόμενα από τις εθνικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της ΕΕ.
Η βάση F1000Research είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα ανοικτή πρόσβασης που προσφέρει άμεση δημοσίευση, ανοικτή αξιολόγηση από ομότιμους καθώς και κοινή χρήση δεδομένων στις επιστήμες υγείαςΣελίδες