Ναι


Oδηγός ακρονύμων, συντομογραφιών και αρκτικόλεξων στο Internet, που παρέχει την δυνατότητα αναζήτησής τους. Ελεύθερη πηγή.
Η ACM, η μεγαλύτερη εκπαιδευτική και επιστημονική εταιρεία πληροφορικής παγκοσμίως, παρέχει πηγές που προάγουν την πληροφορική ως επιστήμη και επάγγελμα. Η ACM υπηρετεί τον τομέα των υπολογιστών και εξυπηρετεί τα μέλη της με εκδόσεις, συνέδρια και πηγές που αφορούν τον επαγγελματία πληροφορικό.

Η τρέχουσα συνδρομή στην ACM Digital Library περιλαμβάνει περισσότερους από 1140 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και τόμων συνεδρίων. H βάση αποτελεί την ηλεκτρονική εκδοχή της έντυπης έκδοσης Acta Sanctorum που δημοσιεύθηκε την περίοδο 1643-1840 σε 68 τόμους από τη Société des Bollandistes στις πόλεις Antwerp και Brussels. Αποτελεί μία συλλογή κειμένων σχετικά με τη ζωή των αγίων οργανωμένη ανά ημέρα εορτής του κάθε αγίου. 

Αποτελεί κύρια πηγή έρευνας για τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς της πρώιμης χριστιανικής και μεσαιωνικής Ευρώπης. Οι γνώσεις μας για αυτήν την περίοδο στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αγιογραφική λογοτεχνία, και συγκεκριμένα σε αυτή τη μνημειώδη συλλογή κειμένων, που δημοσιεύτηκε σε μια περίοδο 300 ετών από την Société des Bollandistes. Η βάση δεδομένων Acta Sanctorum καθιστά διαθέσιμο αυτόν τον τεράστιο όγκο λογοτεχνίας σε ηλεκτρονική μορφή, παρέχοντας ένα μοναδικό επίπεδο πρόσβασης σε αυτά τα κείμενα και επιτρέποντάς τους να αναζητηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά για ονόματα, θέματα και θέματα.

Η βάση δεδομένων Acta Sanctorum περιέχει τα πλήρη κείμενα των 68 έντυπων τόμων, από τους δύο τόμους Ιανουαρίου που εκδόθηκαν το 1643 έως το Propylaeum, τον Δεκέμβριο που εκδόθηκε το 1940.

Έχει ετοιμαστεί με τη βοήθεια και τη συνεργασία της Société des Bollandistes και περιλαμβάνει τους αριθμούς αναφοράς της Bibliotheca Hagiographica που χρησιμοποιείται ευρέως από μελετητές για την αναγνώριση αγιογραφικών κειμένων. Το Acta Sanctorum περιέχει το πλήρες κείμενο των τυπωμένων τόμων, η πλειοψηφία στα λατινικά. Η πηγή για τη βάση είναι η πρωτότυπη έκδοση, που δημοσιεύτηκε στη Αμβέρσα και στις Βρυξέλες (Antwerp & Brussels) και όχι οι μεταγενέστερες ημιτελείς εκδόσεις που εκδόθηκαν στη Βενετία το 1734 -1760 και από τον Πάλμε στο Παρίσι το 1863 -1870 AKJournals από τον εκδότη Akademiai Kiado. Η συλλογή περιοδικών Akademiai Kiado αποτελούσε μέρος ALPSP Learned Journal Collection. Η τρέχουσα συνδρομή περιλαμβάνει 35 περιοδικά που εξειδικεύονται σε διάφορα επιστήμες, όπως ανθρωπιστικές, κοινωνικές, θετικές.  


Σελίδες