Διαδίκτυο


Παρέχει πρόσβαση σε λεξικά πολλών γλωσσών. Παρέχει εργαλεία μετάφρασης από γλώσσα σε γλώσσσα.

Όσον αφορά την αρχαία ελληνική και τη νεοελληνική γλώσσα παρέχει τη δυνατότητα μετάφρασης προς τα αγγλικά. 


Ένας χρυσός οδηγός για βιβλιοθηκονόμους. Περιλαμβάνει πληροφορίες για βιβλιοθηκονομικά προϊόντα και τους διαθέτες τους.Η συλλογή ήταν γνωστή ως American Memory, περιλαμβάνει πρωτογενή τεκμήρια, χάρτες, ημερολόγια, γράμματα, φωτογραφίες και υλικό ήχου και βίντεο. Καταγράφει τη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκτείνεται από την προποικιακή εποχή μέχρι σήμερα. Η αναζήτηση δίνει τη δυνατότητα έρευνας ανά θέμα, χρονική περίοδο ή τόπο.
Το αγγλικό ετυμολογικό λεξικό Macmillan. Περιλαμβάνει και 'ανοικτό λεξικό' το οποίο εμπλουτίζεται από χρήστες του διαδικτύου. 


Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς συστάθηκε το 2013 (Ν. 4109/2013). Αποτελεί οργανική ομάδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), επιπέδου Τμήματος και υπάγεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας.


Τα πρότυπα MARC αποτελούν εργαλείο για την αναπαράσταση και ανταλλαγή βιβλιογραφικών δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή. Σήμερα οι πιο διαδεδομένες MARC εκδόσεις είναι η MARC21 που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ και η UNIMARC Που έχει αναπτύξει η IFLA.


Σελίδες