Διαδίκτυο


Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα αποτελεί Διευρυμένη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης.Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η βελτίωση της μεταφοράς πληροφοριών στην οπτικοακουστική βιομηχανία, η προβολή σαφέστερης εικόνας της αγοράς καθώς και μεγαλύτερης διαφάνειας
Η Europeana είναι μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, προερχόμενα από τις εθνικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της ΕΕ.
Σελίδες