Διαδίκτυο


Διαδίκτυο

Μηχανή αναζήτησης του Google για την αναζήτηση "ιστορικού" υλικού. Η μηχανή μπορεί αυτόματα να δημιουργεί χρονολογικούς πίνακες που δείχνουν επιλεγμένα αποτελέσματα αναζήτησης από αντίστοιχες χρονικές περιόδους.
Το Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου περιλαμβάνει τις συλλογές του ΕΘ, από το 1932 έως το 2005, με σπάνιο  και  µερικές φορές µοναδικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται προγράµµατα των  παραστάσεων, αποκόµµατα  εφηµερίδων,  φωτογραφικό υλικό, ηχητικά  ντοκουµέντα (από το 1955), βιντεοσκοπήσεις (από το 1994) και μουσικές παρτιτούρες.  


Η Ελληνική Εταιρία Γερμανικών Σπουδών (ΕΕΓΣ) αποσκοπεί αφενός στη προώθηση των ενδιαφερόντων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των τμημάτων της Γερμανικής Φιλολογίας καθώς και συγγενών επιστημών, όπως για παράδειγμα της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής ή των Πολιτισμικών Επιστημών, που θεραπεύονται στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αφετέρου, λειτουργεί ως ένα ακαδημαϊκό ελληνογερμανικό φόρουμ για όλες όσες και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των ελληνόφωνων και γερμανόφωνων χωρών. Η ιδρυτική συνέλευση της Εταιρίας έλαβε χώρα το Μάιο του 2011 στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται και η έδρα της Εταιρίας.The IARC TP53 Database compiles TP53 gene variations identified in human populations and tumor samples. Data are compiled from the peer-reviewed literature and from generalist databases.

Σελίδες