Σπάνιες εκδόσεις

Η συγκέντρωση των παλαιτύπων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι ένα πολυετές συλλογικό έργο της βιβλιοθήκης.

Η πρώτη καταγραφή της έγινε από την Επιτροπή Εποπτείας της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, κατά το έτος 1990, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών και Μελέτης του υλικού της Βιβλιοθήκης. Η παραπάνω επιτροπή συγκέντρωσε βιβλία που προέρχονται, κυρίως, από τις δωρεές του Ελευθερόπουλου, Καλλιγά, Κωνσταντινίδη, Πολίτη, Τριανταφυλλίδη και Τρικόγλου.

Στη συνέχεια, εξέδωσε τον «Κατάλογο βιβλίων της ΚΒ : περίοδος 1495 – 1821 : πρώτη θεματική προσέγγιση». Μετά από ένα χρόνο δηλ. το έτος 1991, εκδόθηκε από την ίδια επιτροπή ο «Κατάλογος βιβλίων Φυσικών, Βιολογικών επιστημών και Ιατρικής : περιόδου 1525 – 1900» .

Αργότερα, με την ορθολογική κατάταξη των συλλογών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το διαχωρισμό τους, οι σπάνιες εκδόσεις επανατοποθετήθηκαν και απογράφηκαν εκ νέου. Σήμερα, η συλλογή των σπανίων αριθμεί 4442 τόμους (εκδόσεων 1495-1821) και φυλάσσεται σε ειδικό χώρο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη με ελεγχόμενες συνθήκες μέσα σε αντιόξινες θήκες.

Μέρος των σπανίων έχει ψηφιοποιηθεί και είναι προσβάσιμα μέσω του καταλόγου ή της Ψηφιοθήκης

 
 
 
 

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Κλειστή συλλογή. Η πρόσβαση σε τεκμήρια που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί είναι δυνατή μετά από αίτημα προς την Υπηρεσία Πληροφόρησης, Δανεισμού και Διαδανεισμού