Σπάνιες και κλειστές συλλογές

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ οι Σπάνιες και οι Κλειστές Συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμες για το κοινό σε όλη τη διάρκεια της ημέρας κατά την διάρκεια του επίσημου ωραρίου.
Κατά τις πρωινές ώρες (8.00-14.00) τα βιβλία παρέχονται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
Για την ανάγνωση βιβλίων από τις σπάνιες και κλειστές συλλογές κατά τις  απογευματινές ώρες (14.00-19.30) θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να αιτηθεί εκ των προτέρων τα συγκεκριμένα βιβλία.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ζητήσει κάθε φορά

  • έως δύο (2) τεκμήρια από τις σπάνιες συλλογές και
  • έως τρία (3) τεμήρια από τις κλειστές συλλογές για χρήση εντός της βιβλιοθήκης.

Διαδικασία

  • Ο/Η ενδιαφερόμενος/η αιτείται τα βιβλία που χρειάζεται (προφορικά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ενημερώνει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σε περίπτωση που σκοπεύει να τα μελετήσει κατά τις ώρες απογευματινής λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
  • Το αρμόδιο προσωπικό καταγράφει τα στοιχεία του χρήστη και τους τίτλους των βιβλίων.
  • Ο χρήστης υπογράφει για την παραλαβή και χρήση του υλικού των σπάνιων και κλειστών συλλογών εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.
  • Κατά την παράδοση των βιβλίων, ελέγχεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης η φυσική τους κατάσταση.

Επικοινωνία: 

Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού

Τηλέφωνο: 

2310 995390

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο

Αιτήσεις: