Συλλογή Γκαρμπολά Μιλτιάδη

Η συλλογή περιλαμβάνει ένα μικρό σύνολο με προσωπικά έγγραφα και ένα χειρόγραφο βιβλίο το οποίο δεν πρόλαβε ο Γκαρμπολάς να εκδώσει.  Ο Γκαρμπολάς εξέδιδε επί Τουρκοκρατίας τις εφημερίδες "Ερμής" (1875-1880) και "Φάρος της Μακεδονίας" (1881 - 1893). Και οι δύο εφημερίδες έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμες μέσω της Ψηφιοθήκης. 

Βιογραφικά στοιχεία/Ιστορικό: 

Ο Μιλτιάδης Γκαρμπολάς υπήρξε ο εκδότης των εφημερίδων Ερμής και Φάρος της Μακεδονίας. 

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Δεν παρέχεται πρόσβαση.

Βιβλιογραφία: 

Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης (1968). Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία της ΘεσσαλονίκηςMακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 8: 239-256.