Συλλογή Δελμούζου Αλέξανδρου

Από την ιδιωτική συλλογή του Α. Δελμούζου, η Κεντρική Βιβλιοθήκη έχει στην κατοχή της 302 φυλλάδια και ανάτυπα με εκπαιδευτικά κυρίως θέματα. 

Βιογραφικά στοιχεία/Ιστορικό: 

Παιδαγωγός, κύριος εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Μαζί με τον Μ. Τριανταφυλλίδη και τον Δ. Γληνό συγκρότησαν τη μαχητική τριανδρία που στις αρχές του 20ού αιώνα πάλεψε για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας.

Γεννήθηκε στην Άμφισσα το 1880 και πέθανε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή Αθηνών και στη Γερμανία, όπου συνδέθηκε με το Γεώργιο Σκληρό. Διετέλεσε διευθυντής στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο του Βόλου (1908-1911) και εφάρμοσε πρωτόγνωρες για την Ελλάδα παιδαγωγικές μεθόδους, όπου κυριαρχούσε η αναγνώριση και ο σεβασμός της προσωπικότητας του παιδιού και ακολούθησε δική του παραλλαγή του προγράμματος, η οποία στηριζόταν στη διδασκαλία και τη γενική χρήση της δημοτικής. Στο πρόγραμμα αυτό «βάση, αφετηρία και τέρμα, ήταν ο νέος Ελληνισμός, η σύγχρονη κοινωνία μας και τα προβλήματά της». Το σχολείο έκλεισε το 1911 μετά από διαμαρτυρίες για αθεΐα και ασέβεια, καθώς στο πρόγραμμα σπουδών εντασσόταν και η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου. 

Το 1924 ανέλαβε την αναδιοργάνωση και τη διεύθυνση του Μαράσλειου Διδασκαλείου στην Αθήνα, το οποίο χρησίμευε και για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών της Παιδαγωγικής Ακαδημίας που διηύθυνε ο Γληνός.

Το 1929, εκλέχθηκε καθηγητής της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θέση από την οποία παραιτήθηκε το 1937 εξαιτίας της εκπαιδευτικής πολιτικής της δικτατορίας του Μεταξά. Κατά τη θητεία του ιδρύθηκε το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σημαντικός σταθμός στη ζωή του ήταν η διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Μάρτ. 1927), που εκείνος προκάλεσε, όταν μετά από πλήρη διαφωνία του με το Γληνό (ο Τριανταφυλλίδης είχε αποσυρθεί από το 1921), αποχώρησε από τον Όμιλο επικεφαλής της μειοψηφίας, δηλώνοντας την αντίθεσή του στις σοσιαλιστικές πολιτικές προεκτάσεις που έπαιρνε το σωματείο υπό την επίδραση του Γληνού.

Σε δική του πρωτοβουλία οφείλεται η έκδοση του αναγνωστικού "Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο", ενώ συνεργάστηκε με το Ζαχαρία Παπαντωνίου στη συγγραφή του αναγνωστικού της γ' δημοτικού "Τα ψηλά βουνά". Τα βιβλία αυτά, που εκδόθηκαν από συντακτική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας το 1918-19, είναι τα προοδευτικότερα ως τώρα σχολικά βιβλία στην ιστορία του ελληνικού σχολείου.

Βιβλία του Δελμούζου στη συλλογή της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Κλειστή συλλογή - Μη δανειζόμενη συλλογή

Βιβλιογραφία: