Συλλογή Κυριαζόπουλου Βασιλείου

Συλλογή φωτογραφιών της Πανεπιστημιούπολης ΑΠΘ και της Θεσσαλονίκης γενικότερα. Οι φωτογραφίες είναι των δεκαετιών 1950-1970.

Βιογραφικά στοιχεία/Ιστορικό: 

Ο Β. Κυριαζόπουλος (1903-1991) υπήρξε καθηγητής μετεωρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1942 μέχρι το 1968.

Το 1949 η Πολεοδομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Κυριαζόπουλο καταθέτει το νέο κτιριολογικό και πολεοδομικό πρόγραμμα για την πανεπιστημιούπολη. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας ο Βασίλειος Κυριαζόπουλος ανέθεσε σε ομάδα φωτογράφων τη φωτογράφηση την περιοχή της πανεπιστημιούπολης πριν και μετά την ανέγερση των νέων κτιρίων. Ασχολήθηκε με την ιστορία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για αυτό το λόγο του ανατέθηκε η συγγραφή του επετειακού λευκώματος για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου. 

Υπήρξε συλλέκτης και ερευνητής της ελληνικής λαογραφίας. Χάρη στη δική του δωρεά δημιουργήθηκε το Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου.

Μέρος του προσωπικού του αρχείου βρίσκεται στο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης

Βιβλία του Βασιλείου Κυριαζόπουλου στη συλλογή της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Κλειστή συλλογή. Μη δανειζόμενη συλλογή. Η πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα τεκμήρια είναι ελεύθερη μέσω της Ψηφιοθήκης.