Συλλογή Παλαιών Ελληνικών Εφημερίδων

Περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα φύλλα των παρακάτω εφημερίδων: 

  • Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων (1814 - 1858) (642)
  • Ερμής (1875 - 1880) (553)
  • Φάρος της Μακεδονίας (1881 - 1893) (924)
  • Εφημερίς των Κυριών (1887 - 1913) (1,041)
  • Αγών (398)
  • Εβδομάς (458)
  • Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως (581)
  • Εφημερίς των φιλομαθών (716)
  • Νέα Ημέρα Τεργέστης (537)

Μεγάλο τμήμα της παρούσας συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΒΚΠ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΕΣΠΑ

Λογότυπο Ψηφιοθήκης

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Κλειστή συλλογή. Μη δανειζόμενη συλλογή. Η πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα τεκμήρια είναι ελεύθερη μέσω της Ψηφιοθήκης.