Λειτουργία της Κεντρικής και των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών

Παρατείνεται η λειτουργία της Κεντρικής και των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών, σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου 3026/11-06-2020.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση "Λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Περιφερειακών από 12-06-2020" για λεπτομέρειες. 

Προς το παρόν τα αναγνωστήρια θα παραμείνουν κλειστά. Γίνεται προσπάθεια, ώστε σύντομα η λειτουργία τους να είναι εφικτή. Αναμένεται η νέα απόφαση της Συγκλήτου.

Οι βιβλιοθήκες εξυπηρετούν με ραντεβού. Για το ωράριο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα του κάθε παραρτήματος.

Για την έκδοση βεβαίωσης ορκωμοσίας στην οποία βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής δεν οφείλει βιβλία στην βιβλιοθήκη, θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση Αίτηση για βεβαίωση μη εκκρεμοτήτων στη Βιβλιοθήκη


Online αιτήσεις: 

Αίτηση εγγραφής για μέλη του ΑΠΘ

Αίτηση κάρτας δανεισμού εξωτερικού χρήστη

Αίτηση δανεισμού βιβλίου 

Αίτηση για βεβαίωση μη εκκρεμοτήτων στη Βιβλιοθήκη

Πώς μπορώ να επιστρέψω συγγράμματα που παρατύπως έχω παραλάβει από τον Εύδοξο