Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ στο 13ο Φεστιβάλ Soleil, Σωζόπολη Βουλγαρίας, με χαρακτικά του Πουκεβίλ

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ συμμετέχει στο 13ο Φεστιβάλ Soleil που πραγματοποιείται στη Σωζόπολη της Βουλγαρίας με την έκθεση «Εικόνες της Ελλάδας από το ταξιδιωτικό βιβλίο Grece του Francois Pouqueville” . Η έκθεση περιλαμβάνει 15 χαρακτικά από το βιβλίο Grece , που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1835. Το αντίτυπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ φυλάσσεται στη Συλλογή Σπανίων βιβλίων.

Πρόκειται για μια επιλογή από τα 100 χαρακτικά που περιλαμβάνει το βιβλίο με θέμα την Ελλάδα, τα μνημεία και τα τοπία της. Επιλέξαμε χαρακτηριστικές απεικονίσεις μνημείων της Αθήνας όπως ο Παρθενώνας και ο Πύργος των Αέρηδων, των Μυκηνών όπως η Πύλη των Λεόντων και ο Θησαυρός του Ατρέα καθώς και τοπία από τον ¨Όλυμπο, την Έδεσσα, τη Λάρισα, την Αμφίπολη, τη Χαιρώνεια, την Ολυμπία και τη Σαλαμίνα.

Ο Φρανσουά Πουκεβίλ (François Charles Hugues Laurent Pouqueville) ήταν Γάλλος διπλωμάτης, γιατρός, ιστορικός και φιλέλληνας. Λόγω της μεγάλης του αγάπης για την Ελλάδα και τους Έλληνες κατέγραψε τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις και παρατηρήσεις του από την παραμονή του στην προεπαναστατική Ελλάδα σε μια σειρά από ταξιδιωτικά βιβλία. Τα βιβλία αυτά εκδόθηκαν στο Παρίσι και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη, γνώρισαν μεγάλη κυκλοφορία και τόνωσαν τα φιλελληνικά αισθήματα των Ευρωπαίων.

Τα εγκαίνια της έκθεσης η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια θα γίνουν στην Αίθουσα Τέχνης Σωζόπολης στις 5 Ιουνίου 2024 και η έκθεση θα διαρκέσει για ένα μήνα.

 

Σχετική πηγή για τον Φρανσουά Πουκεβίλ από τη συλλογή που φιλοξενείται στη Ψηφιοθήκη, Αρχαιολογικά Γεγονότα 1832-1932 ( Archaeological events in Greek press (1832-1932) > [Ανακοίνωση του θανάτου του περιηγητή Πουκεβίλλη (Pouqueville) που υπήρξε μέλος της επιστημονικής επιτροπής του στρατού του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο].

"Αιών, αρ. φύλ. 36, 29.01.1839 : 4
Τὰς 21 Δεκεμβρίου ἐτελεύτησεν ἐν Παρισίοις ἀπό ὕδρωπα ὁ περίφημος περιηγητὴς
κύριος Πουκεβίλλης εἰς ἡλικίαν 63 ἐτῶν. Αὐτὸς εἶχε συνεκστρατεύσει μετὰ τοῦ
Βονοπάρτου εἰς τὴν Αἴγυπτον ὡς μέλος τῆς ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐπανερχόμενος εἰς
τὴν Γαλλίαν δι’ αἰτίας ὑγείας συνελήφθη ἀπό Τριπολικὸν λῃστρικὸν πλοῖον ἐπὶ τῶν
παραλίων τῆς Καλαβρίας καί ἐπωλήθη ὡς ἀνδράποδον εἰς τὸ Νεόκαστρον. Ἐλθόντος εἰς
Κωνσταντινούπολιν, αἱ περὶ τὴν Ἰατρικὴν γνώσεις του ἀνεκούφισαν τὴν ἐναντίαν τύχην
του. Εἰς τὰς περιπετείας του ταύτας χρεωστοῦνται τὰ ἀξιόλογα συγγράμματα, τὰ ὁποῖα
ἐδημοσίευσε περὶ τῆς Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Αὐτὰ ἠξιώθησαν τῆς προσοχῆς τοῦ
Ναπολέοντος, ὅστις τὸν ἔστειλε Γενικὸν του Πρόξενον εἰς Ἰωάννινα, ἔνθα διέτριψεν ὡς
τὰ 1815. Ἀκολούθως μετέθη μὲ τὴν αὐτὴν ὑπηρεσίαν εἰς τὰς Πάτρας. Τὸ 1830
ἐπανῆλθεν εἰς Παρισίους ἔνθα ἐξέδωκεν εἰς φῶς τὰ ἄλλα περὶ Ἑλλάδος καί τῆς
ἀναγεννήσεώς της πονήματα."

Επικοινωνία: 

Γραφείο ειδικών συλλογών και ψηφιοποίησης

Τηλέφωνο: 

2310 994211, 1604, 1331, 4218

Email: 

Σχετικές φωτογραφίες: