Λογισμικό ελέγχου πιθανής λογοκλοπής - Turnitin

To Turnitin είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή/εργαλείο ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση. Αντιπαραβάλλει τα κείμενα των εργασιών και άρθρων με κείμενα από το διαδίκτυο, με δημοσιευμένες εργασίες (όπως άρθρα περιοδικών και βιβλίων), με τις εργασίες που έχουν κατατεθεί στο Turnitin από άλλους φοιτητές και με τις εργασίες που υπάρχουν στα ιδρυματικά αποθετήρια και ανιχνεύει πιθανή λογοκλοπή και σε μεταφρασμένο κείμενο. Το χρησιμοποιούν πάνω από 30 εκ. φοιτητές σε 15.000 ιδρύματα από 140 διαφορετικές χώρες.
Πλέον στο Turnitin έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανίχνευσης γραφής (AI/Artifician Intelligence/γραφή τεχνικής νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης λογοκλοπής κειμένου που έχει γραφεί από εργαλεία AI όπως το chatGPT. Προς το παρόν υποστηρίζεται μόνο η αγγλική γλώσσα και τα αποτελέσματα είναι ορατά στους διδάσκοντες.
 
Πρόσβαση στο Turnitin έχουν στην Ελλάδα έχουν όλα τα Ανώτατα ιδρύματα και η βάση που δημιουργείται μέσω των υποβολών.
Η χρήση του Turnitin μπορεί να γίνει είτε απευθείας από τη σελίδα του, είτε μέσω του elearning.auth.gr 

Δικαίωμα χρήσης 

 • Δικαίωμα χρήσης του Turnitin έχουν μόνο οι διδάσκοντες στο ΑΠΘ με τη χρήση του πανεπιστημιακού email, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, επίσης μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση για Online εκπαίδευση στο πρόγραμμα 
 • Τα μέλη Ειδικού Διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό έγγραφο στη διεύθυνση libraryweb@lib.auth.gr όπου να αναγράφεται το μάθημα/μαθήματα που διδάσκουν ώστε να αποκτήσουν λογαριασμό. 
 • Στο email για το άνοιγμα λογαριασμού να αναφέρετε αν διαθέτετε μαθήματα στο e-learning.

Σύντομες οδηγίες χρήσης 

 • Κάντε login in στη σελίδα turnitin.com
 • Ενεργοποιήστε την επιλογή quick submit από την επιλογή user info ->enable quick submit-> submit  μετά την ενεργοποίηση η επιλογή quick submit θα εμφανίζεται στη μπάρα του λογαριασμού σας δίπλα στις επιλογές - All Classes- Join Account (TA)-Quick Submit ακολουθήστε τις οδηγίες 
 • Σε περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε δικές σας εργασίες ή εργασίες που είστε κριτής, πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξτε να μην αποθηκευτούν στη βάση του Turnitin και θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή Submit papers to το "no repository".
 • Στην  επιλογή  assignment inbox θα εμφανιστεί το similarity report με το ποσοστό πιθανής λογοκλοπής
 • Για διαγραφή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες
 • Μην αποθηκεύετε τα papers στη βάση αν πρόκειται για άρθρα για δημοσίευση, ή για αξιολόγηση άρθρων (peer-review) (επιλογή no repository) 
 • Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 MB και τις 400 σελίδες ή λιγότερες
Για αναλυτικές οδηγίες συμβουλευθείτε τις ακόλουθες Οδηγίες χρήσης για το λογισμικό Turnitin.

Τονίζεται ότι οι αναφορές του λογισμικού Turnitin για πιθανή λογοκλοπή έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα και η αξιολόγησή τους εναπόκειται στο διδάσκοντα.


Μετά την τελευταία ανανέωση της συνδρομής του ΑΠΘ στο Turnitin για το 2023, έχουν ενεργοποιηθεί οι ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες/δυνατότητες: Feedback Studio & Draft Coach.

Feedback Studio εργαλείο βαθμολόγησης και σχολιασμού των εργασιών των φοιτητών από τους διδάσκοντες μέσω του e-learning και της διαδικτυακής εφαρμογής του Turnitin. Για τη βαθμολόγηση και το σχολιασμό μπορείτε να χρησιμοποιήστε ή να δημιουργήσετε έτοιμες Ρουμπρίκες και φόρμες βαθμολόγησης (Οι καρτέλες βαθμολογίας ρουμπρίκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών με βάση καθορισμένα κριτήρια και κλίμακες. Οι φόρμες βαθμολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή σχολίων ελεύθερης μορφής και βαθμολογιών για την αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών με βάση καθορισμένα κριτήρια).

To Turnitin Feedback Studio είναι διαθέσιμο σε όλους τους καθηγητές του ΑΠΘ και στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα μαθήματά τους. Η χρήση από τους φοιτητές, η ανάρτηση εργασιών, η βαθμολόγηση κτλ εξαρτάται αποκλειστικά από τα δικαιώματα που θα αποφασίσει να δώσει ο κάθε διδάσκων.

Βοηθητικό υλικό οδηγός: https://help.turnitin.com/Resources/PDF/TFS_Instructor_Digital_Starter_Guide_GL_0820_US.pdf

Βίντεο: Turnitin Feedback Studio: Quick Start Guide for Students: https://www.youtube.com/watch?v=4m-Wr2ebHPU

Turnitin Feedback Studio: Quick Start Guide for Instructors: https://www.youtube.com/watch?v=ql0kayK8Hio

Turnitin Feedback Studio Walkthrough: https://www.youtube.com/watch?v=9mE1fFrhhi0

Ιστοσελίδες βοήθειας: Feedback Studio Instructor: https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/instructor-category.htm

Creating a rubric or grading form during assignment creation: https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/rubric-scorecards-and-grading-forms/creating-a-rubric-or-grading-form-during-assignment-creation.htm.

Grading with rubrics and grading forms: https://help.turnitin.com/feedback-studio/lti13/instructor/grading-with-rubrics.htm

-------------------------

Draft Coach

Στη νέα συνδρομή επίσης δίνεται πρόσβαση στο draft coach, εργαλείο για τους φοιτητές ως πρόσθετη εφαρμογή (add-in ) με τη χρήση του Online Microsoft 365 στο οποίο παρέχεται πρόσβαση στα μέλη του ΑΠΘ.

Δίνει τη δυνατότητα ελέγχου στις εργασίες των φοιτητών σε:

1. Έλεγχο λογοκλοπής (similarity check έως 3 φορές) στην αγγλική και ελληνική, οι αναφορές δεν αποθηκεύονται και είναι προσβάσιμες μόνο από το χρήστη (φοιτητή) του λογαριασμού

2. Έλεγχο ορθότητας παραπομπών (Citations Check) δεν υπάρχει όριο στον έλεγχο

3. Γραμματικός έλεγχος σε κείμενα στην αγγλική (Grammar Guide).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ εκ νέου ότι η δυνατότητα ενεργοποιείται ΜΟΝΟ στην online έκδοση του word, όχι σε desktop εγκατάσταση του


Για απορίες και βοήθεια επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310 991603, 995480 ή στο email: libraryweb@lib.auth.gr

Τι είναι και τι δεν είναι το Turnitin

 • Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να εντοπίσει κείμενα που ομοιάζουν σε εργασίες που υποβάλλονται για έλεγχο 
 • Οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν τις εργασίες των φοιτητών τους ή να επιτρέψουν τους ίδιους τους φοιτητές τους να τις ανεβάσουν
 • Το Turnitin βασικά ελέγχει τις εργασίες σε αντιπαραβολή με το υλικό που υπάρχει στη βάση του, στο διαδίκτυο και σε γνωστούς εκδότες. Ελέγχει για ομοιότητες ή κοντινές ομοιότητες στα σώματα κειμένου και στη συνέχεια δημιουργεί μια αναφορά (similarity report) η οποία συνοψίζει και  υπογραμμίζει τις ομοιότητες που έχει εντοπίσει (υπάρχουν πηγές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο turnitin ειδικά αν είναι δημοσιευμένο μόνο σε έντυπη μορφή).
 • Οι αναφορές (similarity reports) που δίνει το σύστημα Turnitin προσφέρουν στους διδάσκοντες ένα εργαλείο διδασκαλίας και εκπαίδευσης των φοιτητών στην ορθή χρήση των παραπομπών και της βιβλιογραφίας, οι δε φοιτητές εξασκούνται στην επεξεργασία των εργασιών τους και στην ορθή συγγραφή πρωτότυπων εργασιών. Το ίδρυμα από την πλευρά του μπορεί να χρησιμοποιήσει το Turnitin ως εργαλείο ανίχνευσης πιθανών περιπτώσεων λογοκλοπής. 
 • Το Turnitin δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εικονικών τάξεων, στις οποίες μπορεί είτε ο καθηγητής, είτε ο φοιτητής να ανεβάσει τις εργασίες του προς έλεγχο. Η αναφορά που δίνει είναι καθαρά ενδεικτική και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση από την πλευρά του καθηγητή.
 • Οι καθηγητές οφείλουν να ενημερώσουν τους φοιτητές τους ότι θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία του Turnitin.
 • Οι εργασίες των φοιτητών προστατεύονται από τις αρχές τις ιδιωτικότητας
 • Η υπηρεσία του Turnitin δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής υποβολής της εργασίας σε επίπεδο προσχεδίου με στόχο τη διόρθωση και βελτίωση της.

Περισσότερες διευκρινίσεις:
Παρανοήσεις σχετικά με το Turnitin | Πληροφορίες απορρήτου και ασφάλειας | Εγχειρίδια χρήσης |Turnitin Plagiarism Quiz

Κώδικας δεοντολογίας ΑΠΘ 


Ηλεκτρονικά Μαθήματα/Moodle & Turnitin

Βοήθεια σχετικά με τα ηλεκτρονικά μαθήματα και τη χρήση του Turnitin στα τηλ: 2310 995381, 997272 και στο email: elearning@auth.gr
Στην ενότητα Feedback Studio, Moodle των Εγχειριδίων χρήσης μπορείτε να βρείτε οδηγίες: 
 • υποβολής εργασίας μέσω Moodle για φοιτητές (αγγλικά)
 • υποβολής εργασίας μέσω Moodle για καθηγητές (αγγλικά)


Βοηθητικό υλικό για τη συγγραφή εργασιών με αποφυγή λογοκλοπής και την ορθή δημιουργία βιβλιογραφίας

Για τους φοιτητές Οδηγός σύνταξης εργασίας και Διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών (Mendeley)


Το λογισμικό Ephorus έχει αντικατασταθεί από το λογισμικό Turnitin.