Λογισμικό ελέγχου πιθανής λογοκλοπής - Turnitin

To Turnitin είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή/εργαλείο ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση. Αντιπαραβάλλει τα κείμενα των εργασιών και άρθρων με κείμενα από το διαδίκτυο, με δημοσιευμένες εργασίες (όπως άρθρα περιοδικών και βιβλίων), με τις εργασίες που έχουν κατατεθεί στο Turnitin από άλλους φοιτητές και με τις εργασίες που υπάρχουν στα ιδρυματικά αποθετήρια και ανιχνεύει πιθανή λογοκλοπή και σε μεταφρασμένο κείμενο. Το χρησιμοποιούν πάνω από 30 εκ. φοιτητές σε 15.000 ιδρύματα από 140 διαφορετικές χώρες.
 
Πρόσβαση στο Turnitin έχουν στην Ελλάδα έχουν όλα τα Ανώτατα ιδρύματα και η βάση που δημιουργείται μέσω των υποβολών.
Η χρήση του Turnitin μπορεί να γίνει είτε απευθείας από τη σελίδα του, είτε μέσω του elearning.auth.gr 

Δικαίωμα χρήσης 

 • Δικαίωμα χρήσης του Turnitin έχουν μόνο οι διδάσκοντες στο ΑΠΘ με τη χρήση του πανεπιστημιακού email, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση.
 • Τα μέλη Ειδικού Διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό έγγραφο στη διεύθυνση libraryweb@lib.auth.gr όπου να αναγράφεται το μάθημα/μαθήματα που διδάσκουν ώστε να αποκτήσουν λογαριασμό. 
 • Στο email για το άνοιγμα λογαριασμού να αναφέρετε αν διαθέτετε μαθήματα στο e-learning.

Σύντομες οδηγίες χρήσης 

 • Κάντε login in στη σελίδα turnitin.com
 • Δημιουργήστε μια τάξη/add class (πάντα standard/undergraduate).
 • Δημιουργήστε μια εργασία/add assignment και ανεβάστε την εργασία που θέλετε να ελέγξτε (view/submit a paper). Στα assignment settings επιλέξτε no repository αν δεν θέλετε να αποθηκευτούν στη βάση του Turnitin.
 • Στην  επιλογή  assignment inbox θα εμφανιστεί το similarity report με το ποσοστό πιθανής λογοκλοπής
 • Μην σβήνετε τα papers που έχετε ανεβάσει, απαιτείται αποστολή του paper id στην ομάδα δικτυακού τόπου (libraryweb@lib.auth.gr)
 • Μην αποθηκεύετε τα papers στη βάση αν πρόκειται για άρθρα για δημοσίευση, ή για αξιολόγηση άρθρων (peer-review) (επιλογή no repository) 
Για αναλυτικές οδηγίες συμβουλευθείτε τις ακόλουθες Οδηγίες χρήσης για το λογισμικό Turnitin.

Τονίζεται ότι οι αναφορές του λογισμικού Turnitin για πιθανή λογοκλοπή έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα και η αξιολόγησή τους εναπόκειται στο διδάσκοντα.

Για απορίες και βοήθεια επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310 991603, 995480 ή στο email: libraryweb@lib.auth.gr

Τι είναι και τι δεν είναι το Turnitin

 • Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να εντοπίσει κείμενα που ομοιάζουν σε εργασίες που υποβάλλονται για έλεγχο 
 • Οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν τις εργασίες των φοιτητών τους ή να επιτρέψουν τους ίδιους τους φοιτητές τους να τις ανεβάσουν
 • Το Turnitin βασικά ελέγχει τις εργασίες σε αντιπαραβολή με το υλικό που υπάρχει στη βάση του, στο διαδίκτυο και σε γνωστούς εκδότες. Ελέγχει για ομοιότητες ή κοντινές ομοιότητες στα σώματα κειμένου και στη συνέχεια δημιουργεί μια αναφορά (similarity report) η οποία συνοψίζει και  υπογραμμίζει τις ομοιότητες που έχει εντοπίσει (υπάρχουν πηγές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο turnitin ειδικά αν είναι δημοσιευμένο μόνο σε έντυπη μορφή).
 • Οι αναφορές (similarity reports) που δίνει το σύστημα Turnitin προσφέρουν στους διδάσκοντες ένα εργαλείο διδασκαλίας και εκπαίδευσης των φοιτητών στην ορθή χρήση των παραπομπών και της βιβλιογραφίας, οι δε φοιτητές εξασκούνται στην επεξεργασία των εργασιών τους και στην ορθή συγγραφή πρωτότυπων εργασιών. Το ίδρυμα από την πλευρά του μπορεί να χρησιμοποιήσει το Turnitin ως εργαλείο ανίχνευσης πιθανών περιπτώσεων λογοκλοπής. 
 • Το Turnitin δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εικονικών τάξεων, στις οποίες μπορεί είτε ο καθηγητής, είτε ο φοιτητής να ανεβάσει τις εργασίες του προς έλεγχο. Η αναφορά που δίνει είναι καθαρά ενδεικτική και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση από την πλευρά του καθηγητή.
 • Οι καθηγητές οφείλουν να ενημερώσουν τους φοιτητές τους ότι θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία του Turnitin.
 • Οι εργασίες των φοιτητών προστατεύονται από τις αρχές τις ιδιωτικότητας
 • Η υπηρεσία του Turnitin δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής υποβολής της εργασίας σε επίπεδο προσχεδίου με στόχο τη διόρθωση και βελτίωση της.
Περισσότερες διευκρινίσεις:
Παρανοήσεις σχετικά με το Turnitin | Πληροφορίες απορρήτου και ασφάλειας | Εγχειρίδια χρήσης 

Ηλεκτρονικά Μαθήματα/Moodle & Turnitin

Βοήθεια σχετικά με τα ηλεκτρονικά μαθήματα και τη χρήση του Turnitin στα τηλ: 2310 995381, 997272 και στο email: elearning@auth.gr
Στην ενότητα Feedback Studio, Moodle των Εγχειριδίων χρήσης μπορείτε να βρείτε οδηγίες: 
 • υποβολής εργασίας μέσω Moodle για φοιτητές (αγγλικά)
 • υποβολής εργασίας μέσω Moodle για καθηγητές (αγγλικά)

Το λογισμικό Ephorus έχει αντικατασταθεί από το λογισμικό Turnitin.