Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ (ΒΚΠ) σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, την Επιτροπή Υγείας και το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (ΚΕΠ), παρέχει στους/στις τυφλoύς/τυφλές, αμβλύωπες φοιτητές/φοιτήτριες καθώς και με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (Νόμος 4672/2020 – ΦΕΚ 48/Α/4-3-2020) τα παρακάτω:

α) Δύο σταθμούς εργασίας με τα εξής εργαλεία

  • Συσκευή οθόνης Braille που συνδέεται με σταθμό εργασίας και επιτρέπει την απτική πρόσβαση στα κείμενα σε μορφή Braille χωρίς να χρειάζεται η παραγωγή εγγράφων ή βιβλίων Braille
  • Εκτυπωτή Braille
  • Λογισμικό Supernova που λειτουργεί ως:
    • Αναγνώστης οθόνης. Με την βοήθεια του προγράμματος σύνθεσης φωνής επιτυγχάνεται η ανάγνωση των δεδομένων της οθόνης
    • Μεγεθυντής οθόνης. Μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλει στην οθόνη όλα τα γραφικά στοιχεία σε μεγέθυνση. Διαθέτει επίσης λειτουργίες εναλλαγής χρωμάτων και αντιθέσεων, αντιστροφής χρωμάτων, οπτικών επισημάνσεων και εστίασης.
  • Τηλεόραση κλειστού κυκλώματος. Παρέχει δυνατότητα μεγέθυνσης, λειτουργίες εναλλαγής τεχνητών χρωμάτων και αντιστροφής αυτών, οπτικών επισημάνσεων και εστίασης σε έντυπο υλικό
  • Συσκευή παραγωγής ανάγλυφων γραφικών PIAF. Μέσω της ειδικής αυτής συσκευής, ο χρήστης μπορεί να παράγει ανάγλυφα γραφικά πάνω στη σελίδα ενός ειδικού μικροκαψουλικού χαρτιού. Ιδανικό για γεωμετρικά σχήματα, γραφικές παραστάσεις, χάρτες, εικόνες, μουσικό πεντάγραμμο, κ.λπ.

β) Συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή. Οι φοιτητές / φοιτήτριες με αναπηρία έχουν δυνατότητα να αιτηθούν τα ακαδημαϊκά τους συγγράμματα σε προσβάσιμη μορφή. Η υπηρεσία έρχεται σε επικοινωνία με τους εκδότες, στη συνέχεια μετατρέπει και τροποποιεί το υλικό σε προσβάσιμη μορφή και τέλος, αναρτά το υλικό στην «Προσβάσιμη Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» AMELib.

γ) Χρήση της AMELib (Προσβάσιμη Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελεγχόμενης Πρόσβασης - Accessible Multi-modal Electronic Library). Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη βάση επιτυγχάνεται με κωδικούς ελεγχόμενης πρόσβασης μόνο για εντυποανάπηρους χρήστες /εντυποανάπηρες χρήστριες. Οι χρήστες/χρήστριες δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση για την ορθή και σύννομη χρήση της βάσης και του περιεχόμενού της, λαμβάνοντας γνώση των συνεπειών που επιφέρει ο νόμος περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων (Νόμος 2121/1993 - ΦΕΚ 25/Α/4-3-1993) σε περίπτωση παραβίασής του.

Η AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 9.7 του ΣΕΑΒ και απευθύνεται στους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Προσφέρεται προσβάσιμο περιεχόμενο μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή. Στην ΑMELib είναι αναρτημένοι (Οκτώβριος 2020) περίπου 1800 τίτλοι βιβλίων σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή (pdf, word, e-pub, daisy) και συνεχίζεται ενεργά η ανάρτηση από τους συμμετέχοντες φορείς. Το υλικό είναι προσβάσιμο για όλους τους ενεργούς εγγεγραμμένους χρήστες.

δ) Μετατροπή υλικού των ηλεκτρονικών μαθημάτων (elearning) σε προσβάσιμη μορφή. Οι φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία έχουν δυνατότητα να αιτηθούν υλικό των ηλεκτρονικών μαθημάτων σε προσβάσιμη μορφή. Η υπηρεσία έρχεται σε επικοινωνία με τους καθηγητές/καθηγήτριες, στη συνέχεια μετατρέπει και τροποποιεί το υλικό σε προσβάσιμη μορφή και τέλος, το αναρτά σε συνεργασία με την υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα του elearning. Οι φοιτητές/φοιτήτριες αποκτούν πρόσβαση στο υλικό που αιτήθηκαν μέσω της εν λόγω πλατφόρμας (Moodle - elearning.auth.gr).

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ στεγάζεται στο Φοιτητικό Αναγνωστήριο ΑΠΘ. 

Παρουσίαση της υπηρεσίας στην  ημερίδα με τίτλο "Ανοικτή πρόσβαση για ποιον; Δικαιοσύνη στην ανοικτή πρόσβαση".

Δημοσιεύματα σχετικά με την Υπηρεσία Υποστήριξης ΑμεΑ της ΒΚΠ ΑΠΘ.

Λογότυπος ΕΣΠΑ 2014-2020Λογότυπος ΕΣΠΑ 2007-2013Λογότυπος HEAL-Link
Λογότυπο ατόμου με αναπηρία

Επικοινωνία: 

Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Τηλέφωνο: 

2310 995370

Email: 

Διεύθυνση: 

Φοιτητικό Αναγνωστήριο

Ωράριο: 

Δευ-Παρ: 09.00-14.00