Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ (ΒΚΠ) σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, την Επιτροπή Υγείας και το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (ΚΕΠ), παρέχει σε φοιτητές/φοιτήτριες με προβλήματα όρασης, ή/και με αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία, ή/και με σωματική ανικανότητα (Νόμος 4672/2020 – ΦΕΚ 48/Α/4-3-2020) τα παρακάτω:

α) Τρεις σταθμούς εργασίας με τα εξής εργαλεία

 • Συσκευή οθόνης Braille που συνδέεται με σταθμό εργασίας και επιτρέπει την απτική πρόσβαση στα κείμενα σε μορφή Braille χωρίς να χρειάζεται η παραγωγή εγγράφων ή βιβλίων Braille
 • Εκτυπωτή Braille
 • Τηλεόραση κλειστού κυκλώματος. Παρέχει δυνατότητα μεγέθυνσης, λειτουργίες εναλλαγής τεχνητών χρωμάτων και αντιστροφής αυτών, οπτικών επισημάνσεων και εστίασης σε έντυπο υλικό.
 • Συσκευή παραγωγής ανάγλυφων γραφικών PIAF. Μέσω της ειδικής αυτής συσκευής, μπορούν να παραχθούν ανάγλυφα γραφικά πάνω στη σελίδα ενός ειδικού μικροκαψουλικού χαρτιού. Ιδανικό για γεωμετρικά σχήματα, γραφικές παραστάσεις, χάρτες, εικόνες, μουσικό πεντάγραμμο, και λοιπά.
 • Λογισμικό Supernova που λειτουργεί ως:
  • Αναγνώστης οθόνης. Με την βοήθεια του προγράμματος σύνθεσης φωνής επιτυγχάνεται η ανάγνωση των δεδομένων της οθόνης
  • Μεγεθυντής οθόνης. Μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλει στην οθόνη όλα τα γραφικά στοιχεία σε  μεγέθυνση. Διαθέτει επίσης λειτουργίες εναλλαγής χρωμάτων και αντιθέσεων, αντιστροφής χρωμάτων, οπτικών επισημάνσεων και εστίασης.
 • Εφαρμογή Easy Reader με τις εξής λειτουργίες:
  • Δημιουργία βιβλιοθήκης ηλεκτρονικών βιβλίων. Ο/Η χρήστης/χρήστρια μπορεί  να μεταφορτώσει το βιβλίο που επιθυμεί στην εφαρμογή σε διάφορες προσβάσιμες μορφές (doc, epub, daisy, txt).
  • Ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων σε ελληνική και αγγλική γλώσσα με τη χρήση ενσωματωμένων φωνών
  • Χρήση εργαλείων με διάφορες βοηθητικές δυνατότητες (πλοήγηση στα περιεχόμενα, δημιουργία σελιδοδεικτών, αναζήτηση, επιλογή/εναλλαγή χρωμάτων, εστίαση και μέγεθος γραμματοσειράς και άλλα).
 • Λογισμικό Λογογράφος ΕλληνοΑγγλικός, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα μετατροπής προφορικού λόγου (ελληνικά ή/και αγγλικά) σε γραπτό λόγο
 • Φορητή συσκευή κλειστού κυκλώματος Μεγέθυνσης Οθόνης (CCTV). Τοποθετείται πάνω σε κείμενο (βιβλία, σημειώσεις και άλλα) και παρέχει τη δυνατότητα μεγέθυνσης, διαθέτει λειτουργίες εναλλαγής τεχνητών χρωμάτων και αντιστροφής αυτών, οπτικών επισημάνσεων και εστίασης.
 • Φορητή Μηχανική Γραφομηχανή Braille. Τυπώνει μέχρι 25 γραμμές των 42 κελιών Braille.
 • Ανεξάρτητη Μονάδα Ανίχνευσης Ματιών για εξομοίωση του ποντικιού. Η συσκευή PCEye5 σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο συνδέεται επιτρέπει σε άτομα με κινητικά προβλήματα να χειριστούν πλήρως έναν υπολογιστή με τα μάτια τους.
 • Πληκτρολόγιο μεγάλων πλήκτρων Big Keys. Διαθέτει περιορισμένο πλήθος πλήκτρων ώστε να μη διασπάται η προσοχή του/της χρήστη/χρήστριας και να εστιάζεται στα πλέον χρησιμοποιούμενα πλήκτρα. Τα πλήκτρα έχουν 4πλάσιο μέγεθος σε σχέση με αυτά των συμβατικών πληκτρολογίων. Συνοδεύεται από έναν οδηγό πλήκτρων (πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων) που αποτρέπει τον ακούσιο πληκτρισμό.
 • Ποντίκι Ιχνόσφαιρα. Απευθύνεται σε άτομα με κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα. Αντικαθιστά το συμβατικό ποντίκι. Αποτελείται από μία ιχνόσφαιρα που αντικαθιστά την κίνηση του κέρσορα και έξι πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες του ποντικιού. Παρέχει επίσης τρεις εισόδους σύνδεσης για εξωτερικούς διακόπτες που παρέχουν επιπλέον δυνατότητα διευκόλυνσης λειτουργιών.
 • Ποντίκι Μοχλός. Απευθύνεται σε άτομα με κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα. Αντικαθιστά το συμβατικό ποντίκι. Αποτελείται από τρεις διαφορετικές λαβές χειρισμού (μοχλός, σφαίρα και μια τύπου Τ) που αντικαθιστούν την κίνηση του κέρσορα και έξι πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες του ποντικιού. Παρέχει επίσης τρεις εισόδους σύνδεσης για εξωτερικούς διακόπτες που παρέχουν επιπλέον δυνατότητα διευκόλυνσης λειτουργιών.
 • Βραχίονας στήριξης διακοπτών εναλλακτικών ποντικιών ή άλλων περιφερειακών συσκευών. Συνοδεύεται από μηχανισμό προσάρτησης σε διάφορες επιφάνειες επίπεδες ή στρογγυλές ή ακόμα και σε αναπηρικά αμαξίδια.
 • Κυκλικοί Διακόπτες Επιλογής για άτομα με αναπηρία στα άνω άκρα. Παρέχουν εναλλακτική δυνατότητα κλικαρίσματος, αντικαθιστώντας, τις βασικές λειτουργίες ενός συμβατικού ποντικιού.
 • Σαρωτής Epson DS-50000 με δυνατότητα σάρωσης έως και μεγέθους Α3
 • Ακουστικά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

β) Συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή. Οι φοιτητές / φοιτήτριες με αναπηρία έχουν δυνατότητα να αιτηθούν τα ακαδημαϊκά τους συγγράμματα σε προσβάσιμη μορφή. Η υπηρεσία έρχεται σε επικοινωνία με τους εκδότες, στη συνέχεια μετατρέπει και τροποποιεί το υλικό σε προσβάσιμη μορφή και τέλος, αναρτά το υλικό στην «Προσβάσιμη Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» AMELib.

γ) Χρήση της AMELib (Προσβάσιμη Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελεγχόμενης Πρόσβασης - Accessible Multi-modal Electronic Library). Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη βάση επιτυγχάνεται με κωδικούς ελεγχόμενης πρόσβασης μόνο για εντυποανάπηρους χρήστες /εντυποανάπηρες χρήστριες. Οι χρήστες/χρήστριες δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση για την ορθή και σύννομη χρήση της βάσης και του περιεχόμενού της, λαμβάνοντας γνώση των συνεπειών που επιφέρει ο νόμος περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων (Νόμος 2121/1993 - ΦΕΚ 25/Α/4-3-1993) σε περίπτωση παραβίασής του.

Η AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 9.7 του ΣΕΑΒ και απευθύνεται στους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Προσφέρεται προσβάσιμο περιεχόμενο μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή. Στην ΑMELib είναι αναρτημένοι (Οκτώβριος 2020) περίπου 2300 τίτλοι βιβλίων σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή (pdf, word, e-pub, daisy) και συνεχίζεται ενεργά η ανάρτηση από τους συμμετέχοντες φορείς. Το υλικό είναι προσβάσιμο για όλους τους ενεργούς εγγεγραμμένους χρήστες.

δ) Μετατροπή υλικού των ηλεκτρονικών μαθημάτων (elearning) σε προσβάσιμη μορφή. Οι φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία έχουν δυνατότητα να αιτηθούν υλικό των ηλεκτρονικών μαθημάτων σε προσβάσιμη μορφή. Η υπηρεσία έρχεται σε επικοινωνία με τους καθηγητές/καθηγήτριες, στη συνέχεια μετατρέπει και τροποποιεί το υλικό σε προσβάσιμη μορφή και τέλος, το αναρτά σε συνεργασία με την υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα του elearning. Οι φοιτητές/φοιτήτριες αποκτούν πρόσβαση στο υλικό που αιτήθηκαν μέσω της εν λόγω πλατφόρμας (Moodle - elearning.auth.gr).

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ στεγάζεται στο Φοιτητικό Αναγνωστήριο ΑΠΘ. 

Παρουσίαση της υπηρεσίας στην  ημερίδα με τίτλο "Ανοικτή πρόσβαση για ποιον; Δικαιοσύνη στην ανοικτή πρόσβαση" (22-23/10/2019).

Δημοσιεύματα σχετικά με την Υπηρεσία Υποστήριξης ΑμεΑ της ΒΚΠ ΑΠΘ.

Λογότυπος ΕΣΠΑ 2014-2020Λογότυπος ΕΣΠΑ 2007-2013Λογότυπος HEAL-Link
Λογότυπο ατόμου με αναπηρία

Επικοινωνία: 

Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Τηλέφωνο: 

2310 995370

Email: 

Διεύθυνση: 

Φοιτητικό Αναγνωστήριο

Ωράριο: 

Δευ-Παρ: 09.00-14.00