Κοινοπραξίες - Συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ (ΒΚΠ ΑΠΘ) συμμετέχει στις παρακάτω κοινοπραξίες και συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς: 

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions

Η Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και Ιδρυμάτων (IFLA) είναι ο κορυφαίος διεθνής φορέας που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των βιβλιοθηκών και των οργανισμών πληροφόρησης, και των χρηστών τους. Είναι η παγκόσμια φωνή του επαγγέλματος των βιβλιοθηκονόμνων και των επιστημόνων της πληροφορίας. Η ΒΚΠ ΑΠΘ αποτελεί μέλος της IFLA από τον Ιανουάριο του 1994. Έχει φιλοξενήσει δύο Satellite meetings στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου της IFLA στην Αθήνα το 2019.
Περισσότερες πληροφορίες για την IFLA

LIBER - Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche / Association of European Research Libraries

Η Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών LIBER εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές ερευνητικές βιβλιοθήκες και λαμβάνει δράσεις για ζητήματα όπως η ανοικτή πρόσβαση, η ανοικτή επιστήμη, μεταρρυθμίσεις στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων, ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, μετρικές, διαχείριση ερευνητικών δεδομένων. Η ΒΚΠ ΑΠΘ αποτελεί μέλος της LIBER από το 2007. Μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης και σε ομάδες εργασίας για εξειδικευμένα θέματα. 
Περισσότερες πληροφορίες για την LIBER

ΣΕΑΒ / HEAL-Link - Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ο ΣΕΑΒ ξεκίνησε να λειτουργεί το 1999 για την από κοινού πρόσβαση σε συνδρομητικές πηγές με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Αργότερα ο ΣΕΑΒ, μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης, ανέπτυξε και άλλες υπηρεσίες, όπως o Κάλλιπος - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα, Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων, Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακής Παιδείας, Παράρτημα Επιστημονικής Επικοινώνησης, AMElib Προσβάσιμη Πολυτροπική Βιβλιοθήκη. Η ΒΚΠ αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΑΒ και φιλοξενεί την έδρα του ΣΕΑΒ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 2015. Η ΒΚΠ ΑΠΘ ως μέλος του ΣΕΑΒ έχει πρόσβαση σε όλες τις συνδρομητικές πηγές και στις υπηρεσίες του. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον ΣΕΑΒ/HEAL-Link

CartoGeoLab - Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης είναι ακαδημαϊκή μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας. Iδρύθηκε τον Μάρτιο 2016 (ΦΕΚ B 636/9.3.2016) μετά τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ τον Δεκέμβριο 2015. Η ΒΚΠ συνεργάζεται με το Εργαστήριο από το 2016. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πραγματοποιείται επιστημονική μελέτη της χαρτογραφικής συλλογής της ΒΚΠ από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου. Επιπλέον έχουν διοργανωθεί εκθέσεις χαρτών και έχουν δημοσιευθεί χαρτογραφικές εκδόσεις.
Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης

Ομάδα Γεωγραφικών Βιβλιοθηκών

Η ΒΚΠ αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομάδας Γεωγραφικών Βιβλιοθηκών, η οποία ξεκίνησε τη δράση της τον Δεκέμβρη του 2017. Στο πλαίσιο της σύμπραξης αυτής συναποφασίζονται κοινές πρακτικές διαχείρισης των χαρτογραφικών συλλογών και διοργανώνονται ακαδημαϊκές εκδηλώσεις.  
Περισσότερες πληροφορίες για την Ομάδα Γεωγραφικών Βιβλιοθηκών

Εθνικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (IAML-GR)

Η Βιβλιοθήκη Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Εθνικού παραρτήματος της IAML, προωθεί τον ρόλο και τη συμβολή των μουσικών βιβλιοθηκών/αρχείων στη σύγχρονη έρευνα και παρακολουθεί τις ευρύτερες εξελίξεις στον χώρο των πληροφοριακών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
Περισσότερες πληροφορίες για το εθνικό παράρτημα της IAML

Δίκτυο συνεργασίας εκκλησιαστικών και θεολογικών βιβλιοθηκών

Η Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ενός δικτύου για την από κοινού αντιμετώπιση των επαγγελματικών προκλήσεων. 

Ίδρυμα για την Ανοικτή Γνώση Ελλάδας - Open Knowledge Greece

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος (Open Knowledge Greece) αποτελεί επίσημο παράρτημα του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ανοικτή Γνώση (Open Knowledge International). Iδρύθηκε το 2012 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί με σκοπό να διαδώσει την ανοικτή γνώση, τα ανοικτά δεδομένα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή. Η συνεργασία της ΒΚΠ ΑΠΘ με το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας ξεκίνησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας για την Ανοικτή Πρόσβαση το 2014. Έκτοτε οι δύο φορείς έχουν συνδιοργανώσει πλήθος ενημερωτικών δράσεων, εργαστηρίων και σεμιναρίων για τη διάδοση των αρχών της ανοικτής πρόσβασης, της ανοικτής επιστήμης, της ηθικής δημοσίευσης, και των ανοικτών δεδομένων. Η ετήσια εκδήλωση για τη Διεθνή Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης και για τα Ανοικτά Δεδομένα (Open Data Day) συνδιοργανώνεται από τους δυο φορείς.
Περισσότερες πληροφορίες για το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας