Λειτουργία βιβλιοθηκών ΑΠΘ από 03.11.2020

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία των βιβλιοθηκών τροποποιείται ως εξής:

  • Ωράριο των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ (Σε περίπτωση που η βιβλιοθήκη είναι κλειστή λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος ή λόγω ασθένειας τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν μετά το πέρας της υποχρεωτικής καραντίνας)
  • Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Η κάθε Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μέχρι 20 αιτήματα την ημέρα.
  • Για την παραλαβή του υλικού θα ενημερωθείτε από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη με σχετικό email. Η παραλαβή γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.
  • Για την επιστροφή υλικού επικοινωνήστε μέσω email με την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη. Η επιστροφή υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού
  • Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων (Εύδοξος) – Πληροφορίες  

Για τη μετάβαση στην βιβλιοθήκη χρησιμοποιείτε τον κωδικό 3 μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία. Το email που θα λάβετε από την βιβλιοθήκη στο οποίο θα αναγράφεται και το ραντεβού αποτελεί και το αποδεικτικό της μετακίνησής σας.

Έκδοση καρτών  

Λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων

  • Καμία βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως αναγνωστήριο
  • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση 
  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές πηγές

 

Αρχεία: