Εύδοξος: επιστροφή και διανομή συγγραμμάτων

Αν θέλετε να επιστρέψετε συγγράμματα που παρατύπως έχετε παραλάβει συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

Αν θέλετε να παραλάβετε σύγγραμμα (διανομή) από τη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση