Διανομές βιβλίων Ευδόξου για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23 από τις βιβλιοθήκες