24ώρη λειτουργία φοιτητικού αναγνωστηρίου Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Από Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023   έως και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2022 το φοιτητικό αναγνωστήριο του ΑΠΘ θα λειτουργεί καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα όλο το 24ώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του ΑΠΘ. Η χρήση του αναγνωστηρίου σύμφωνα με τον κανονισμό αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές του ΑΠΘ (άρθρο 5.8). Από το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου το ωράριο θα είναι 08.00-02.00.

Ωράριο περιφερειακών Βιβλιοθηκών, ωράριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Επιστημονικό αναγνωστήριο)