Λειτουργία βιβλιοθηκών ΑΠΘ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ Δ1α/Γ.Π. οικ. 38587 (ΦΕΚ 2476/10-6-2021) οι βιβλιοθήκες επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης σε όλες τις υπηρεσίες που προφέρουν εδώ και 15 μήνες, δίνουν τη δυνατότητα  επιτόπιας μελέτης για τις συλλογές και το υλικό που δεν δύναται να δανειστεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλoυν ηλεκτρονική αίτηση στη βιβλιοθήκη. Το σύνολο των χρηστών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα επιτρεπόμενα άτομα σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα της κάθε βιβλιοθήκης.

 • Οι βιβλιοθήκες ορίζουν το ωράριο λειτουργίας για το κοινό, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας. 
 • Ο χρήστης θα μπορεί να παραμείνει στο χώρο έως 2 ώρες από την είσοδο του. 
 • Για την είσοδο στις βιβλιοθήκες  απαιτείται self test και θα πρέπει να επιδεικνύουν το σχετικό έγγραφο εφόσον τους ζητηθεί. 

Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες: 

 • Ωράριο των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ (Σε περίπτωση που η βιβλιοθήκη είναι κλειστή λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος ή λόγω ασθένειας τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν μετά το πέρας της υποχρεωτικής καραντίνας)
 • Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμαςΗ κάθε Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μέχρι 20 αιτήματα την ημέρα.
 • Για την παραλαβή του υλικού θα ενημερωθείτε από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη με σχετικό email. Η παραλαβή γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.
 • Για την επιστροφή υλικού επικοινωνήστε μέσω email με την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη. Η επιστροφή υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού
 • Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων (Εύδοξος) – Πληροφορίες  
 • Έκδοση καρτών  

 • Μέλη του ΑΠΘ
 • Εξωτερικοί χρήστες Η βιβλιοθήκη θα σας ενημερώσει σχετικά με την ενεργοποίηση της κάρτας σας και την πληρωμή με σχετικό email
 • Λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων

 • Καμία βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως αναγνωστήριο
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και την επιτόπια μελέτη μη δανειζόμενου υλικού.
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές πηγές

 • Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά. Online αιτήσεις
 • Η πρόσβαση στις πηγές είναι δυνατή σε 24/7 βάση από Η/Υ εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης
 • Αναζήτηση ηλεκτρονικής αρθρογραφίας
 • Λίστα συνδρομών και αξιόπιστων πηγές ανοικτής πρόσβασης ανά θεματικό πεδίο
 • Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, Πηγές, Ψυχαγωγία, Οδηγίες αναζήτησης