Επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιατρικής στο κτίριο της Βιβλιοθήκη της Κτηνιατρικής

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του τμήματος Ιατρικής έχει αποκατασταθεί πλήρως (δανεισμοί, επιστροφές βιβλίων, βεβαιώσεις μη οφειλής βιβλίων, αιτήσεις εγγραφής
και λοιπά αιτήματα) μετά την προσωρινή αναστολή λόγω μετακόμισης.  Η βιβλιοθήκη συστεγάζεται πλέον στο χώρο της βιβλιοθήκης της Κτηνιατρικής. Νέα πτέρυγα κτήριο 18 C .
Το ωράριο λειτουργίας για το κοινό προς το παρόν είναι 9.00 -14.30 από Δευτέρα ως και Παρασκευή

Επικοινωνία: 

Βιβλιοθήκη Ιατρικής

Τηλέφωνο: 

2310 999278

Email: 

Διεύθυνση: 

Κτίριο της Κτηνιατρικής. Νέα πτέρυγα κτίριο 18C