Διαδανεισμός

Διαδανεισμός βιβλίων και άρθρων περιοδικών από συλλογές συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών της Ελλάδος και του εξωτερικού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας (άρθρο 4.4.), ο χρήστης που αιτείται υλικό μέσω διαδανεισμού ενημερώνεται εκ των προτέρων για τις χρεώσεις και το υλικό παραγγέλλεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του και εφόσον προκαταβάλει το σύνολο του κόστους του διαδανεισμού. Το κόστος καθορίζεται κατά περίπτωση και περιλαμβάνει το ποσό που ορίζει η συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη, που δανείζει το υλικό της, προσαυξημένο με οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα (ταχυδρομικά, διαδικαστικά κτλ)

--- Αιτήματα διαδανεισμού μέσω της υπηρεσίας 'Ρωτήστε μας!' ---

Υπηρεσίες προς άλλες βιβλιοθήκες

Οι βιβλιοθήκες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ και να παραγγείλουν υλικό από τις συλλογές της παρακαλούνται να χρησιμοποιούν:

  • για παραγγελίες βιβλίων το Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «ΙΡΙΣ» VDX
  • για παραγγελίες φωτοαντιγράφων / άρθρων το Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών μέσω ΕΚΤ

Εναλλακτικά -σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στα προαναφερθέντα εργαλεία διαδανεισμού- να πραγματοποιούν το αίτημα τους μέσω της υπηρεσίας 'Ρωτήστε μας!'

Λογότυπο Διαδανεισμού

Επικοινωνία: 

Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού

Τηλέφωνο: 

2310 995390

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο

Πολιτικές: 

Σχετικά έντυπα: